OKUMA(MA) İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘’Yazılı Medya İstatistikleri, 2017’’  veri ve anketleri, ülkemizdeki yetersiz okuma alışkanlığı ve sonuçları hakkında bize çözüm için bir ufuk açabilir.

-Gazete ve dergi sayısı yüzde 2,3 azaldı. Gazete ve dergi sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre  yüzde 2,3 azalarak 6 bin 124 oldu. Bu yayınların yüzde 59,6’sını dergiler oluşturdu.

-Gazete ve dergilerin yıllık tirajı yüzde 2,6 azaldı. Gazete ve dergilerin tirajı, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 2,6 azaldı. Ülkemizde 2017 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 661 milyon 102 bin 580 olup, bunun yüzde 93,9’unu gazeteler oluşturdu.

-Gazetelerin yüzde 90,8’i yerel yayın yaptı. Türkiye’de 2017 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 90,8’i yerel, yüzde 7,1’i yaygın (ulusal), yüzde 2,1’i ise bölgesel yayın yaptı.

-Gazetelerin yüzde 88,3’ü siyasi/haber/güncel içerikli yayın yaptı. Yayınlanan gazetelerin yüzde 88,3’ü siyasi/haber/güncel, yüzde 2‘si sektörel/mesleki,  yüzde 1,9‘u yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 18,4’ü sektörel/mesleki, yüzde 13,7‘si akademik, yüzde 7,2‘si eğitim/sınav içerikli yayımlandı.

-Ülkemizde 2017 yılında (Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN)  58 bin 27 kitap yayımlandı. Yayımlanan materyallerin sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre  yüzde 10,8 artarak 60 bin 335 oldu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak oluşturduğu ‘’Türkiye Okuma Kültürü Haritası’’ çalışmasında da yine karşımıza ilginç sonuçlar çıkıyor. Bazılar şunlar:

-Kitap Rastgele Seçilip, Düzensiz Okunuyor (Yüzde 45.3)

-Kitap, En Çok  (Yüzde 54) Okunan Basılı Materyal

-Yılda Ortalama 7.2 Kitap Okunuyor

-Düzenli Olarak İzlenen Yazar Yok (Yüzde 84.2)

-Halk Kütüphanelerinin varlığı biliniyor (Yüzde 77) Genellikle Halk Kütüphanelerinden yararlanma ihtiyacı duyulmuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri ve anketlerine baktığımızda basılı gazete, dergi ve kitap gibi basılı materyallerin okunma oranı istenilen düzeyde değil. İnternete ulaşımın kolaylaşmasıyla haber alma alışkanlığı değişmiş, bu da basılı gazete tirajını düşürmüştür.

Basılı kitaplar ise direniyor. Basılan kitap sayısında artış var ama kitap okuma oranı ve kitaba harcadığımız para dünya ortalamasının altında bulunuyor. Norveç’te bir vatandaş yıllık ortalama 137, Almanya 122, dünyada ise 1,3 dolar harcanıyor. Türkiye’de 25 cent. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) verilerine göre Türkiye, kitap okuma oranında dünyada 86’ncı sırada, yoksul Afrika ülkeleriyle aynı kategoridir.

Okuma kültürü, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile doğrudan bağlantılı, önemli göstergelerden biridir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri ve anketlerine bakarak kararı siz verin!..

 

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

DİKKAT ÇEKEN MEDYA ARAŞTIRMASI

“Çocukların Yeni Medya Kullanımı ve Siber Zorbalık Araştırması” verilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kamuoyuna …