DİKKAT ÇEKEN MEDYA ARAŞTIRMASI

“Çocukların Yeni Medya Kullanımı ve Siber Zorbalık Araştırması” verilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kamuoyuna duyurdu.

Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye genelinde 5-6-7 ve 8’inci sınıfta okuyan öğrenciler arasında yaptığı “Çocukların Yeni Medya Kullanımı ve Siber Zorbalık

Araştırması” 26 ilde, 99 ortaokulda ve 3.029 öğrenci ile gerçekleştirildi.
Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin sahip oldukları iletişim araçlarına bakıldığında; öğrencilerin  yüzde 98,4’ünün evlerinde klasik veya akıllı televizyon bulunuyor.

Öğrencilerin yüzde 63.3’ünün cep telefonu bulunmakta ve bunların yüzde 90.7’si akıllı cihazlarından internete bağlanabilmekte.

Ortaokul öğrencilerinin internet kullanım sıklıklarına bakıldığında ise, yüzde 48,6’sının her gün, yüzde 17,8’inin neredeyse haftanın her günü, yüzde 23,8’inin haftada birkaç gün ve yüzde 4,9’unun ayda birkaç gün internet kullandıkları belirlendi.

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 49’u ekran başında geçirdiği zaman ile diğer aktivitelere ayırdığı zaman arasında bir denge kurabildiğini belirtirken, yüzde 51’i bu konuda kararsız olduğunu veya dengeyi kuramadığını belirtti. Ayrıca öğrencilerin %21’i ekran başında geçirdiği zamanı kontrol edemediğini ifade etti.

Yeni medya araçları olarak adlandırılan akıllı cihazların hayatımıza girmesiyle yayınların takip edilme şekillerini de farklılaştığını gösteriyor.

2015 yılında ortaokul öğrencileri arasında televizyon izleyenlerin oranı yüzde 98,3’den 2018 yılında yüzde 95,2’ye düştüğü, düzenli olarak en fazla izlenen program türünün yüzde 51,5 oranıyla dizi filmler, yüzde 41 ile filmler ve yüzde 28 oranıyla canlı spor müsabakaları/spor programları olduğunu görülüyor.

“Araştırmaya katılan öğrencilerin neredeyse yarısı interneti her gün kullanıyor” 2015 yılında internet kullananların oranı yüzde 90,4 iken, 2018 yılında bu oranın yüzde 97’ye çıktığı görülüyor.

Öğrencilerin, günlük ortalama cep telefonu kullanım süresi 1 saat 26 dakika, televizyon izleme süresi 1 saat 29 dakika, öğrencilerin İnternet kullanım süresi 2 saat 13 dakika, dijital ortamda günlük oyun oynama süresi 1 saat 16 dakika. Öğrencilerimizin günlük ortalama ders çalışma süresi ise, 1 saat 30 dakika’dır” dedi.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri öğrencilerin yüzde 59,6’sının internete bağlandığında tek başına olduğu ve çevrimiçiyken hoşlanmadıkları kişi veya içerikle yani siber zorbalıkla karşılaşma oranının yüzde 44,2 olduğudur. Aynı zamanda her 4 öğrenciden 1’inin internette hoşlanmadığı bir durumla karşılaştığında bunu hiç kimseyle paylaşmaması üzerinde durulması gereken bir konudur.

Araştırmadan sonuçlarına göre, erkeklerin kızlara göre hem daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığı hem de daha fazla siber zorba oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin internette en fazla rahatsız olduğu konuların başında siber zorbalık gelmektedir.

Araştırma sonuçları bize şunu gösteriyor; günümüzde okulun çocuklar üzerindeki etkisinin yavaş yavaş azaldığını, televizyonun, internetin ve sosyal medyanın baskınlığının arttığını görüyoruz. Eğitime ve sosyal alana ilişkin politikalar üretenlerin bu gerçekliği göz önünde bulundurması ve ‘’Medya Okuryazarlığı Dersinin’’ de bu gerçekliğin bir sonucu olarak zorunlu dersler arasına sokulması gerekmektedir. Medya karşısında en korunmasız durumda olan çocukların medya ile ilgili doğru soruları sorup, doğru yanıtları bulmalarını ‘’Medya Okuryazarlığı Dersi’’ ile sağlayabiliriz.

Vural GÜNDÜZ

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Karne hediyesi başarıyı düşürebilir

2023 – 2024 eğitim öğretim yılı sonlanırken ebeveynler için “karne hediyesi” telaşı başladı. Kötü karneye …