Abone ve Reklam

Yıllık Tefrikalı Abone…………………:1.500.00 (Binbeşyüz) TL

Birim Fiyat………………………………..:280.00 (İkiyüzseksen)        TL

(Birim fiyatla satış yerine abone kabul edilmektedir)

İlanlarımız pazarlığa tabi olup arka kapak sürekli revizeli olduğu için buraya ilan dergi merkezimizle görüşülmeden kabul edilmez. İç sayfa ilanlarımız da pazarlığa tabi olmakla beraber tam sayfa 5.000.00 (5 bin) TL nin altında kabul edilmez.

1/4 (Çeyrek) ve 1/2 (Yarım) sayfa ilan alınmakla birlikte sayfa durumuna göre bu ilanlar sayfalara paylaştırılabilir veya hepsi bir arada kullanılabilir. O nedenle bu tip ilanlarda sayfa garantisi verilmez.

Ayrıca www.demokratturkiye.com.tr web sitemiz kardeş sitemizdir.

DİJİTAL ORTAMA VERİLECEK TÜM İLANLAR HEM WWW.OGRETMENİMDERGİSİ.COM VE WWW.DEMOKRATTURKİYE.COM.TR ADRESİNDE AYNI ANDA VEYA AYRI AYRI KULLANILABİLİR.