SİLİVRİ TEKNOPARK BAŞVURULARI KADİR HAS ÜNİVERSİTESİNE

Türkiye’de teknoparklar Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Halihazırda faaliyette olan 86 teknoparkta 9.507 firmada 101.325 personelle 14 binden fazla Ar-Ge, yazılım ve tasarım projesi yürütülüyor. Bu firmaların toplam satışı 290 milyar TL’yi ve toplam ihracatı da 9,8 milyar doları aşmış durumda.

Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi (KHAS Teknopark)’ın mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait olan ve 49 yıllığına Kadir Has Üniversitesi’ne tahsis edilen denize sıfır konumda bulunan 100 dönümlük alanda faaliyete geçeceği kısa bir süre önce ilan edildi. Bu bölgeyi yönetmek amacıyla Kadir Has Üniversitesi, Silivri Belediyesi ve Kadir Has Vakfı ortaklığında kurulan yönetici şirkete, girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminin deneyimli isimlerinden Latif Ulu, Kurucu Genel Müdür oldu.

KHAS Teknopark Genel Müdürü Latif Ulu’nun verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden Kadir Has Üniversitesi ile Türkiye’de öncü ve örnek birçok projeye imza atan Silivri Belediyesi’nin ortak aklıyla faaliyete başlayan Teknopark, üniversite-kamu-sanayi-sivil toplum dörtlü sarmalı ekseninde yürütülecek Ar-Ge çalışmalarıyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin geliştirileceği bir ekosistem oluşturularak akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin bilgi ve becerileri ile yenilikçi şirketler kurması, özellikle de kadın girişimcileri destekleyecek mekanizmaların ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda KHAS Teknopark’ın proje başvurularında önceliklendireceği odak alanları Kadir Has Üniversitesi akademisyenlerinin uzmanlık alanları, Silivri Belediyesi’nin vizyonu ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda 10 başlık altında toplanıyor: Tarım ve Yeşil Dönüşüm, Afet Yönetimi, Enerji, Robotik, Haberleşme, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Sağlık, İleri Malzeme, Finans. Bu odak alanların hepsi sürdürülebilirlik ile ilişkili olduğundan dolayı KHAS Teknopark’ın mottosu da “Sürdürülebilir İnovasyon Ekosistemi” olarak belirlendi.

Ön kuluçka ve kuluçka merkezi, ortak çalışma alanları, özel ofis alanları ve spor alanlarının bulunduğu KHAS Teknopark’ta faaliyetin Ekim 2023’te başlaması planlanıyor.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Aylin Ayla Yurdakurban Çağdaş Etkinlik Merkezi Açılışı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Büyükada’da yaşayan çocukların gelişimine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla yapımına başladığı …