KORONA GÜNLERİNDE EĞİTİM

 Korona virüsü salgınıyla birlikte dünyada her alanda olduğu gibi eğitim alanında da gelişmeler ve değişmeler yaşanıyor. Türk Eğitim Derneğinin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, Kovit-19 sürecinde öğretim, öğretmenler, öğrenciler ve sınavlara ilişkin verilerin yer aldığı “Korona Günlerinde Eğitim Analizi” raporu hazırladı. Raporda, bazı ülkelerin bu süreçte okullar, sınavlar ve sınıf geçme ile ilgili düzenlemelerine de yer verildi.

Raporda, küresel bir krizin ortasına düşen dünyanın, sağlığını korumaya çalışırken, eğitim-öğretim hayatının devamlılığına ilişkin de yeni bir süreçten geçtiğine işaret edildi.

Ülkemizde mart ayının ortalarında, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm okulları tatil edildi. Okulların tatil edilmesinden, toplamda yirmi beş milyondan fazla öğrenci ile bir milyondan fazla eğitimci etkilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin gündeme gelmesiyle daha önceden kurulan Eğitim Bilişim Ağını (EBA) öğretmen ve öğrencilerin daha aktif kullanımı için sistem üzerinde yenilemeler ve geliştirmeler yaparak uzaktan eğitime devam kararı aldı. Bu süreçte üniversitelerde kendi bünyesinde tüm derslerde uzaktan eğitime geçerek öğrencilerine ulaşmaya çalışıyor.

Raporda, okulların kapatılmasının bir acil durum tedbiri olduğuna işaret edilen raporda, “Şu anda uzaktan eğitim adına yapılanlar, öğrenmenin bütünüyle kesintiye uğramaması için acil durum müdahaleleridir. Bu yönüyle hiç kimse şu anda gerçekleştirilen uzaktan öğretme-öğrenme faaliyetlerinden bütüncül bir uzaktan eğitim niteliği beklememelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlanan raporda, küçük yaştaki öğrencilerin, henüz bağımsız çalışma ve öğrenme becerileri yeterince gelişmemiş, engelli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bu süreçte öğrenme açığının artmasının beklendiği ve öğrenmede salgın öncesi var olan eşitsizliklerin okulların kapandığı süre içinde katlanarak artabileceği uyarısı yapıldı. “İnternet erişimi olmayan, evde yeterli destek alamayan öğrenciler daha çok geride kalacaktır. Bu öğrenme açığının kalıcı olarak bir yoksunluğa dönüşmemesi için okullar açıldığında öğrenme açığını kapatacak bir eylem planına ihtiyaç var.” ifadesine yer verildi.

Süreç içerisinde ‘’Korona Günlerinde Eğitim Analizi Raporları’’ eğitimin paydaşları tarafından ortaya konacaktır. Bu raporları hazırlamak ve kamuoyunun bilgisine sunmakla kalınmamalıdır. Bilimsel verilerle hazırlanan raporlar eğitimin geleceği için bir projeksiyon sunacağı unutulmamalıdır.

 

 

 

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

DİKKAT ÇEKEN MEDYA ARAŞTIRMASI

“Çocukların Yeni Medya Kullanımı ve Siber Zorbalık Araştırması” verilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kamuoyuna …