VURAL GÜNDÜZ

KORONA GÜNLERİNDE EĞİTİM

 Korona virüsü salgınıyla birlikte dünyada her alanda olduğu gibi eğitim alanında da gelişmeler ve değişmeler yaşanıyor. Türk Eğitim Derneğinin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, Kovit-19 sürecinde öğretim, öğretmenler, öğrenciler ve sınavlara ilişkin verilerin yer aldığı “Korona Günlerinde Eğitim Analizi” raporu hazırladı. Raporda, bazı ülkelerin bu süreçte okullar, sınavlar ve sınıf geçme …

Daha Fazla Oku

ATATÜRK VE TÜRK GENÇLİĞİ

Mustafa Kemal Atatürk gençliğin her zaman kendine güvenini ve bir gün onlara bırakılacak yüksek görevleri gerçekleştirebilecek kudret ve yetenekleri güçlendirmek için yapılması gerekenleri iyi bilen ve bulup uygulayan bir kişiydi. Gençliğe güvenen ve inanan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan ve büyük inkılaplarını başardıktan sonra, millî mücadeleyi başlatmak üzere, Samsun’da …

Daha Fazla Oku

ATATÜRK DÖNEMİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI

Askeri mücadelenin kazanılmasının ardından başlayan Türk Devrimi ile beraber devlet ve toplum hayatında büyük değişimler yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan Türk Devrimi’nin hedeflerinden bir tanesi de ülkede çocuk hayatını ilgilendiren gelişmeler olmuştur. Kamuoyuna çocukların vatanın bekçisi, geleceğin teminatı olduğu anlatılırken diğer taraftan da bu yönde çalışmalar yapılmıştır. Neslin doğal …

Daha Fazla Oku

DİKKAT ÇEKEN MEDYA ARAŞTIRMASI

“Çocukların Yeni Medya Kullanımı ve Siber Zorbalık Araştırması” verilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kamuoyuna duyurdu. Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye genelinde 5-6-7 ve 8’inci sınıfta okuyan öğrenciler arasında yaptığı “Çocukların Yeni Medya Kullanımı ve Siber Zorbalık Araştırması” 26 ilde, 99 ortaokulda ve 3.029 öğrenci ile gerçekleştirildi. …

Daha Fazla Oku

DİJİTAL TÜRKİYE…

Ülkemizde de son dönemde ilgi gören 4.0 kavramı dijitalleşme döneminin yeni bir simgesi olarak sunuluyor. Çin’deki ucuz iş gücünü ancak üretimde iddialı olan bir ülke ortadan kaldırabilirdi. Bunun için en uygun ülkelerden biri Almanya idi o yüzden Almanya Endüstri 4.0 adı altında 2011 yılından itibaren yeni dönemin tanıtımını yapmaya başladı. …

Daha Fazla Oku

ÖĞRETMENE SAYGI LÜTFEN!

Eğitim sistemlerinin temel amacı o ülkenin nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık eğitimini vermektir. Bunu gerçekleştirebilmek için her eğitim sistemi, yetiştireceği insan modelini, sahip olduğu eğitim felsefesi ve insan gücü politikası ışığında tespit ederek eğitim etkinliklerini bu amaca göre düzenlemektedir. Temel toplumsal kurumlardan birisi olan eğitim, bütün toplumların temel …

Daha Fazla Oku

NASIL BİR EĞİTİM

Çağdaş bir eğitimin amacı; tüm bireylerini geleceğe hazırlayan, kendi ve ulusal onurunu kavramış ve onuruna düşkün, kendini ülkesini ve insanlığı seven, yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda kendilerini sürekli geliştiren, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, topluma ve içinde bulunduğu ortama en kısa sürede uyum sağlayabilen, bilime yeniliklere ve gelişmelere açık, akılcı, mantıklı, …

Daha Fazla Oku

OKUMA(MA) İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘’Yazılı Medya İstatistikleri, 2017’’  veri ve anketleri, ülkemizdeki yetersiz okuma alışkanlığı ve sonuçları hakkında bize çözüm için bir ufuk açabilir. -Gazete ve dergi sayısı yüzde 2,3 azaldı. Gazete ve dergi sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre  yüzde 2,3 azalarak 6 bin 124 oldu. Bu yayınların yüzde 59,6’sını dergiler …

Daha Fazla Oku

MAARİF DAVASI VE ÖĞRETMEN

Türkiye Cumhuriyetini koruyacak kuşakları yetiştirmenin yolu eğitimdir. Eğitim milletlerin bağımsız yaşayabilmeleri, kalkınıp güçlenmeleri bakımından hayatî önem taşır. Bundan dolayı Mustafa Kemal Atatürk, ‘’Millî Eğitime’’ büyük önem vermiştir. Milli Mücadele’nin ilk yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin çağdaşlaşması için her şeyden önce bilgisizliğin ortadan kaldırılması ve eğitiminin geniş halk kitlelerine yayılması zorunluluğu …

Daha Fazla Oku

EY YÜKSELEN YENİ NESİL

42 yaşında Cumhuriyeti ilan eden, 44 yaşında şapka ve kıyafet devrimini gerçekleştiren, 48 yaşında yeni Türk harflerini yerleştiren, Atatürk, taşıdığı düşünce yeniliği, ruhundaki tazelik sebebiyle yaşamının her çağında genç idi. O’na göre genç olmanın ölçüsü, sadece yaş değil, yaşın yanında koyduğu ilkelere, başardığı devrimlere inanç ve bağlılık idi. Onun içindir …

Daha Fazla Oku