TED Üniversitesi, 250 bin Euro’luk projede yapay zekâ desteğiyle dil öğretmeni yetiştirecek

Dünya genelinde yabancı dil alanı başta olmak üzere, farklı alanlarda nitelikli öğretmen yetiştirmek için çalışmalar sürdürülürken Ankara’daki bir üniversite, uluslararası işbirliğiyle gerçekleştirdiği proje için 250 bin euro fon almaya hak kazandı. 2 yıl devam edecek projede, İngilizce sınıflarından en az 100 saat boyunca veri toplanacak. Elde edilen bulgular yapay zeka desteğiyle incelemeye hazır hale getirilecek, Konuşma Çözümlemesi araştırma yöntemiyle analiz edilecek. Böylece dil öğretmeni yetiştirme süreçlerine kanıta dayalı bilgilerle katkıda bulunulacak.

Dünya genelinde farklı alanlarda nitelikli eğitmen yetiştirmek için birçok çalışma sürdürülürken bunların başında yabancı dil geliyor. Çünkü, yabancı dil eğitiminde dil yetkinliğinin önemi kadar farklı öğrenme metotlarına da hakim olmak kritik bir rol oynuyor. Bu doğrultuda İngilizce öğretmeni yetiştirmek amacıyla harekete geçen TED Üniversitesi’nin (TEDÜ) öncülüğünde, Bartın Üniversitesi’nin yanı sıra, İsveç’teki Linköping University, Almanya’daki Potsdam University ve İspanya’daki International University of Catalonia ortaklığında hazırladığı proje, Türkiye Ulusal Ajansı’ndan 250 bin euro fon almaya hak kazandı.

TEDÜ Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Balaman koordinatörlüğünde sürdürülecek “Digital Transformation of Language Teacher Education with Data-Informed Evidence (DigiLTE)” (Veriye Dayalı Kanıtlarla Dil Öğretmeni Eğitiminin Dijital Dönüşümü) başlıklı Erasmus+ KA220 HED projesinde, paydaşların sınıf içi söylem ve dil öğretmeni yetiştirme konularındaki araştırma ve uygulama yetkinliklerinden yararlanılacak. İngilizce eğitimi verilen sınıflar, en az 100 saat boyunca izlenecek ve görüntülü kayıt alınacak. 2 yıl boyunca devam edecek projede yapay zekâ, elde edilen verilerin transkripsiyonunu, filtrelenmesini ve analize hazır hale getirilmesini otomatik olarak yapacak. Böylece lisans düzeyinde dil öğretmeni yetiştirme süreçlerine, kanıta ve veriye dayalı çıktılarla katkıda bulunulacak.

Yapay zekayla dil öğretmeni yetiştirilmesini destekleyecekler

TEDÜ’nün DigiLTE projesinde farklı ülkelerden kurumların yer almasıyla, çeşitli demografilerin ve eğitim süreçlerinin en efektif biçimde amaca yönelik olarak birleştirilmesine olanak tanınacak. İlk adımda sınıf içi etkileşimi baz alan video arşivi oluşturulacak. Söz konusu bulgular, konuşma çözümlemesi araştırma yöntemiyle incelenecek. Dijital ortamlarda açık erişimli etkileşimsel kataloglar ortaya konulacak. İlgili kataloglar, video inceleme ve ders planlama toplantıları yoluyla gruplar halinde aday eğitmenlere sunulacak.

Projeyle birlikte dijital dönüşüme yönelik veriye dayalı kanıtlarla bilimsel verilerle öğretmen yetiştirilmesi desteklenecek. Öte yandan, uygulanan kurguyla benzer mesleklerdeki gelişim süreçleri için de bir model oluşturulacak. Projenin açılış toplantısı, önümüzdeki aylarda TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Yapay zekâ çağında üniversitelerin rolü ne olmalı?

-Yapay zekâ çağında eğitimin geleceği nasıl olmalı? Prof. Dr. Argun Karacabey: “Gelişmeleri ve teknolojileri eğitim …