TARİHİ MÜZELER ALBÜMÜ OLUŞTURULDU

MEB tarafından, illerin eğitim tarihlerine ait bilgilerin yer aldığı ‘İl Eğitim Tarihi Müzeleri Albümü’ hazırlandı. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan albümde, müzelere ait bilgi ve fotoğraflar bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, her ilin tarihi en eski lisesinde ‘İl Eğitim Tarihi Müzeleri’ oluşturuldu. Bakanlığın sitesindeki açıklamaya göre, bu müzeler gençlerin; milli, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; sanat ve kültür eserleri, müze ve anıtlar gibi milli değerleri tanıyan, günümüz ve geçmiş arasında nesnelerle bağlantı kurarak mazisini öğrenen, mantık ve beğeni duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla kuruldu. Türk eğitim tarihi açısından önem taşıyan ve değerli envanterlere sahip 81 ilde açılan ‘İl Eğitim Tarihi Müzeleri’, eğitim-öğretim amacıyla okul dışı öğrenme ortamı olarak öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘İl Eğitim Tarihi Müzeleri Albümü’nde ise bu müzelere ait bilgi ve fotoğraflarla, kuruldukları illerin eğitim tarihlerine ait bilgiler yer alıyor.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Okanlı mucitlerden 215 proje

Öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisini artırmayı amaçlayan, problem çözme yeteneklerini geliştiren, bilimin eğlenceli yanını da …