RİSKLİ OKULLARIN ÇEVRELERİNE KAMERA

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Taslak Raporu’nda, bağımlılıkla mücadele kapsamında riskli olduğu belirlenen okulların dış çevreleri kamera ile izlenecek.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu tarafından, bağımlılıkla mücadele kapsamında da yürütülen çalışmaların ardından taslak rapor hazırlandı.

Dünya ve Türkiye’deki durumun inlecelendiği ve tüm paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle öğrencilerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmasının sağlanabilmesi için yapılabilecekler konusunda öneriler yer aldı.

Taslak rapora göre, eğitim kurumunda güvenlik kamera sisteminin kurulması ve riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hızlandırılacak.

Bakanlık temel eğitim ve ortaöğretim müfredatında önleyici ve koruyucu beceriler olan yardım isteme, öfke kontrolü, “hayır” diyebilme, ısrarlara karşı koyabilme, kendini ortaya koyma, iletişim becerileri, sorun çözme, stresle başa çıkma, kendini tanıma gibi becerilerin kazandırılmasına yönelik daha fazla içeriğe yer verilecek. Bu konuların ayrı dersler şeklinde verilmesi üzerinde de durulacak.

Çocukların zararlı maddelerle tanışmamaları için kendilerini okulda iyi hissedebilecekleri spor, müzik, tiyatro, sinema gibi farklı ders alanlarının bulunması sağlanacak.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Arttırılacak

Okulların fiziksel imkanları ve donanımları, öğrencilerin ders süresince ve ders saatleri dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarını sağlayabilmesi için, okullar fiziksel durumları iyileştirilerek çocuk ve gençlerin sportif, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerine imkan tanıyacak şekilde donatılacak. Böylece öğrenciler okulda ve ders saatleri dışında etkinliklere katılacak ve temel beceriler kazanacak.Okullarda öğrencilere bilgisayar oyunlarının alternatifi olarak farklı sanat ve spor dalları hobi olarak kazandırılacak.

Uyuşturucu ve internet, teknoloji bağımlılığı ile mücadele konusunda okullardaki Yeşilay kulüplerinin etkinliği artırılacak.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

ÖRAV ve Garanti BBVA’dan Eğitimcilere İlham Verecek Bir Buluşma!

ÖRAV’ın, kurucusu Garanti BBVA iş birliğiyle yürüttüğü EşitBiz Projesi kapsamında gerçekleştireceği “EşitBiz : İlham Veren …