DERSLERE CEP TELEFONU İLE GİRİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni aldığı güvenlik önlemleri tedbirleri ile sınıflarda cep telefonunu yasakladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2016 yılında yaptığı düzenlemede okullarda cep telefonunun sınıfta kullanılmasını yasaklamış ve okula cep telefonu getiren öğrencilerin cep telefonlarını kısmalarını, kapatmalarını şart koşmuştu. Ancak 2018/10 sayılı genelge bu yasağı genişletti ve sınıflarda cep telefonu bulundurmak yasaklanmış oldu.

2018/10 sayılı Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması Genelge geçtiğimiz günlerde yayımlandı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu genelge ile birlikte bir dizi düzenleme getirdi. Bakanlığın getirdiği düzenlemelerden birisi de sınıfta cep telefonu bulundurma yasağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı okul ve kurumlarda bilişim araçları ve sosyal medya kullanımı ile ilgili 4 maddelik bir düzenlemeye yer verdi, bunlardan birisi de sınıflarda cep telefonunun bulundurulmamasına yönelik düzenleme oldu.

4.maddeye göre MEB derslerde cep telefonuna yasak getirmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı “4) Derslik, laboratuvar vb. eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda iletişim araçlarının kullanılmasına izin verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması ” maddesiyle birlikte sınıflar başta olmak üzere eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dersliklerde cep telefonunu yasaklamış oldu. Bakanlık okul içi ve çevresinde başta okul personeli olmak üzere tüm bireylerin, öğrenciler üzerinde olumsuz örnek teşkil edecek tutum ve davranışların önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını da isterken okul nöbetçi heyetince okul içi ve çevresinde şüpheli ve uygunsuz harekette
bulunanların takibinin yapılması, ilgili birimlere ve amirlere acilen bilgi verilmesi hususlarını da genelge kapsamına ekledi.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

TURiZMDE YENiDEN SENET DÖNEMi

80’ler 90’lar. İç turizm hareketlendi. Yurtdışından gelen turiste alışık olan oteller daha çok yerli turistle …