Öğretmen Akademileri’nde DKT (Dil ve Konuşma Terapisi) eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Merve Savaş: “Çocukların sözcük dağarcığı, dış dünya etkileşimiyle gelişiyor”

“Öğretmen Akademileri” kapsamında dil ve konuşma bozukluğu olan öğrencilere yaklaşım konulu bir eğitim düzenlendi

İstanbul’da çeşitli okullarda görevli öğretmenlere İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü tarafından özel gereksinimli çocukların dil ve konuşma gelişimi ile bu konudaki ihtiyaçlarına yönelik eğitim verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Atlas Üniversitesi arasında imzalanan eğitim protokolü kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Savaş, yaşantı çeşitliliği sınırlı olan çocukların dil gelişimlerinin olumsuz etkilendiğini belirterek “Erken çocukluk dönemini pandemide geçirmiş çocuklarda bu durumun yansımalarını görebiliyoruz” dedi.

İstanbul Atlas Üniversitesi X Lab’da gerçekleştirilen “Öğretmen Akademileri” eğitimine farklı ilçelerde görev yapan özel eğitim ve branş öğretmenleri katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Atlas Üniversitesi arasında imzalanan eğitim protokolü kapsamında gerçekleştirilen eğitimde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesinde görev yapan, İstanbul Öğretmen Akademileri, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi Koordinatörü Dr. Nurhüda Sözen de katılım sağladı.

Dil ve konuşma bozukluklarında erken müdahale önemli

İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Merve Savaş, dil ve konuşma bozukluklarında erken müdahalenin önemine işaret etti. Özel gereksinimli çocukların dil ve konuşma bozukluklarıyla ilgili sorunların çok kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Merve Savaş, konuya sağlık ve eğitim tarafından beraberce ortak bir pencereden bakılması gerektiğini söyledi.

Özel eğitim öğretmenlerinin rolü önemli

Dil ve konuşma bozukluklarına erken müdahalenin önemini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Savaş, erken müdahale biriminde dil ve konuşma terapisi, çocuk gelişimi, ergoterapi, fizik tedavi, klinik psikoloji ve odyoloji gibi disiplinlerin yanı sıra özel eğitim öğretmenlerinin de özel bir yeri olduğunu vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Savaş, özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve özbakım becerilerinin geliştirilmesinde sorumluluğun sadece özel eğitim öğretmenlerine yüklenemeyeceğini, bunun yerine multidisipliner bir yaklaşımın elzem olduğunu vurguladı.

Yüzde 34 oranında dil ve konuşma bozukluğu görülüyor

Çocuklarda dil ve konuşma bozukluğu görülme oranının yaklaşık yüzde 34 olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Merve Savaş, en sık görülen bozuklukların akıcılık bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları ve dil gelişiminde gecikme olduğunu söyledi.

 Yaşantı deneyimlerinin çeşitliliği, sözcük dağarcığını olumlu etkiliyor

Dr. Öğr. Üyesi Merve Savaş, sosyal ilişkiler ve yaşam deneyimleri kısıtlı olan çocukların dil gelişimlerinin olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Savaş, “Sözcük dağarcığının gelişimi, dış dünya bilgisine çok endeksli. Dolayısıyla dış dünya yaşantısı kısıtlı olan çocuklarımızda dilin semantik birleşeni yani sözcük dağarcığı olumsuz etkilenebiliyor. Özelikle pandemi döneminin bu anlamdaki izlerini gözlemliyoruz” dedi.

Öğretmen Akademileri eğitimi, İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama Laboratuvarının ziyaret edilmesi ile sona erdi.

Öğretmenlerin başarılarının yükseltilmesi hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Atlas Üniversitesi arasında; İstanbul sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere; uygun görülen tüm alanlarda planlı çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Bu çalışmalarla öğretmenlerin başarılarını yükseltecek tüm eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Sakura – Gelecek Çiçek Açsın Projesi İlk Mezunlarını Verdi

110 yılı aşkın tarihiyle Japon devi Yanmar’ın Türkiye’deki tam iştiraki Yanmar Turkey, Alternatif Yaşam Derneği …