ÖĞRENCİ AFFINDA ŞARTLAR BELLİ OLDU

Üniversite öğrenciliğine geri dönüşe yönelik affın şartları açıklandı. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, terörle bağlantısı olanlar hariç, tüm eğitim düzeylerinde herkes öğrenciliğe geri dönebilecek. 680 bin kişiyi ilgilendiren aftan, 18 Mayıs’a kadar yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecek. Bunun için 18 Eylül’e kadar üniversitelere başvurmak gerekiyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrenci affıyla ilgili şartları paylaştı. Buna göre terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini kapsayacak. İşte diğer şartlar

Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18 Mayıs’a kadar ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecek. Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18 Eylül’e kadar yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Affın 680 bin kişiyi ilgilendirdiği belirtiliyor.

İKİ KHK’DAN İHRAÇLARA GERİ DÖNÜŞ HAKKI
– 667 sayılı KHK uyarınca, kapatılan vakıf üniversitelerinden diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek. 669 sayılı KHK kapsamındaki, kapatılan askeri okul öğrencilerinden yerleştirme işlemi için başvuru yapmayan öğrenciler de bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme talebinde bulunabilecek.

MEVCUT PROGRAMLARA BAŞLAYACAK
– Eğitim süresi sonradan artırılan veya azaltılan programlardan ilişiği kesilenler, mevcut eşdeğer programlara intibakları yapılarak eğitimlerine devam edecek.

EŞDEĞER PROGRAMA KAYIT MÜMKÜN
– Yurtdışı üniversitelerle ortak eğitim veren programların Türkiye’de bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin, üniversitesindeki eşdeğer bir programa intibakları yapılabilecek.

ÖN LİSANS KAPISI AÇIK
– Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de ayrıldıkları lisans programına veya istemeleri halinde meslek yüksekokullarında ön lisans programına kayıt yaptırabilecek.

AÇIKÖĞRETİM FIRSATI
– Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri bünyesindeki açıköğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek.

İKİ ÖRGÜN EĞİTİMDE SEÇENEK SUNULACAK
– Halen ön lisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğinden, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilecek.

YAŞADIĞI İLDE BAŞVURU İMKANI
– Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırarak işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecek.

ASKERLERE TERHİS SONRASI BAŞVURU AÇIK
– Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvurabilecek.

KARAR KURULLARDA
– Aftan yararlanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin derse devam, daha önce başarılı oldukları derslerin intibakı gibi eğitimle ilgili koşulları, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanacak.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

CyberMACS Yaz Okulu

CyberMACS Programının İlk Yaz Okulu ‘Geleceğin Siber Güvenliği için OSINT, Zararlı Yazılım ve Yapay Zeka’ …