Önce Öğretmenim

Adnan Gündüz

Fiyat: 10 TL

Satın Al

Hayatı anlamlandırmaya dair zihnimizde yer etmiş ve edecek olan tüm kavramlar, yaşamın kendi diyalektiğinden öğrendiğimiz temel gerçekler bizi yanıltmıyorsa eğer, zor durumlarda imdadımıza yetişecek can simitleridir aslında.

Ama günümüz dünyasında karşılaştığımız yaşam koşulları, kimi zaman bu cansimitlerini es geçmemizi sağlamaktan öte, bazen denizin dibini boylamamıza da neden olabiliyor.

Bu kitapta, bir öğretmenin oldukça zor koşullarda yaptığı yaşam mücadelesini ve bu mücadelenin kimi safhalarında paramparça olmuş cansimitlerini bulacaksınız…