Finansal Okuryazarlık Eğitimi Artık Okullarda

Finansal Okuryazarlık Eğitimi Artık Okullarda

Türkiye’de ilgili bakanlıkların yanı sıra yerel yönetimler, bankalar ve bazı üniversiteler tarafından verilen Finansal Okuryazarlık Eğitimleri artık ortaöğretimde de yer almaya başladı. Finansal okuryazarlık derslerini ders programına alan Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, öğrenci ve veliler arasında gerçekleştirdikleri ihtiyaç analizleri sonucunda böyle bir karar verdiklerini belirtti.

Final Eğitim Kurumları, çocuklara ve ortaöğretim çağındaki gençlere; planlı harcama, tasarruf ve birikim konularında bilinçlendirme, parayı doğru harcama yollarını öğretme ve bütçe oluşturma gibi sağlıklı finansal alışkanlıklar kazandırmak amacıyla finansal okuryazarlık derslerini öğretim programına ekledi. Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, dijitalleşmenin etkisiyle geleneksel tasarruf ve birikim yönetimlerinin yerini dijital ortamlar, uygulamalar ve modellerin aldığını vurgulayarak, “Amacımız, akıllı ve planlı harcamayla birlikte birikim yapma becerilerini kazandırmaktır. Bu kapsamda, birikim yapmanın ve bu birikimleri yatırıma dönüştürmenin yollarını öğretecek, blockchain tabanlı teknolojileri tanıtacak, çeşitli yatırım türleri ve şekilleri hakkında teorik bilgiler vereceğiz. Ayrıca uzun vadeli yatırımı teşvik edecek ve kolay para kazanmanın risklerini örneklerle anlatacağız” dedi.

Taşel, finansal okuryazarlığın fark dersi olarak başlatılmasında gerçekleştirdikleri ihtiyaç analizlerinin belirleyici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Özel öğretim kurumlarının henüz ilgilenmediği bir alanı keşfetmek ve öğrencilerimize yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları bir konuda beceri kazandırabilmek için ihtiyaç analizleri yapıyoruz. Bu analizler sonucu ortaya çıkan alanlardan birinin de Finans ve Davranışsal Finans olduğunu gördük. Finansal Okuryazarlık dersleriyle her Final öğrencisine mezun olacağı güne kadar; bütçe yapmayı, bütçeyi yazılı hâle getirmeyi ve uygulamayı; istek, ihtiyaç ve imkân terimlerinin yaşamdaki anlamlarını öğretmeyi hedefliyoruz.” 

Taşel, finansal okuryazarlık dersine talebi artıracak birçok yenilik planladıklarını bildirerek, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği FODER ile ortak çalışmalar başlatacaklarını ve öğrencilerinin uluslararası finansal okuryazarlık yarışmalarına katılmalarını teşvik edeceklerini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Gökhan Karabulut: Türkiye Finansal Okuryazarlıkta Alt Sıralarda

Final Okulları için Finansal okuryazarlık dersinin içeriklerini hazırlayan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Karabulut, finansal okuryazarlık düzeyinin dünya genelinde farklı seviyelerde bulunduğunu, Türkiye’nin ise düşük ile orta seviye arasında yer aldığını söyledi. Bu sebeple, Türkiye’nin finansal okuryazarlık düzeyini artırmak için eğitim politikalarında yenilikler yapması ve öğrencilere finansal bilgi ve becerileri kazandıracak programlar geliştirmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Karabulut, “Özellikle OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) ülkeleri arasında yapılan araştırmalarda, Türkiye alt sıralarda yer alıyor. Bu durum, bireylerin finansal kararlarını bilinçli bir şekilde alabilmesi ve finansal riskleri etkin bir şekilde yönetebilmesi açısından önemli bir sorun olduğunu gösteriyor” diye konuştu. 

Dolandırıcılara karşı korunaklı olacaklar

Prof. Dr. Gökhan Karabulut, finansal okuryazarlık eğitimi alan bir öğrencinin finansal dolandırıcılık ve sahtekarlıklara karşı daha bilinçli ve korunaklı hale geleceğini, bunun da öğrencinin finansal kayıplardan korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Karabulut, öğrencilerin finansal okuryazarlık eğitimiyle sahip olacağı avantajlar konusunda şunları dile getirdi: “Öncelikle bireysel finans yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklar. Öğrenci, bu bilgiyi günlük yaşamda uygulayarak bütçe yapma, tasarruf planı oluşturma, borç yönetimi ve yatırım yapma gibi temel finansal becerileri öğrenecek. Ayrıca, finansal riskleri daha iyi anlama ve bu riskleri yönetme becerisi kazanacak. Öğrencinin ekonomik olayları ve finansal haberleri yorumlama yeteneği geliştikçe, güncel ekonomik durumlar hakkında bilinçli kararlar alması kolaylaşacak.”

Prof. Dr. Gökhan Karabulut, finansal okuryazarlığın çok çeşitli meslek ve iş kolları için gerekli bir beceri olduğunu ve bireylerin kariyerlerinde başarılı olmalarına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söyledi. Karabulut, “Finans ve bankacılık sektöründe çalışanlar, muhasebe ve vergi danışmanları, girişimciler, işletme sahipleri ve finansal planlama uzmanları gibi profesyoneller için finansal okuryazarlık temel bir gerekliliktir” dedi.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

ULUSLARARASI CARIBOU MATEMATİK YARIŞMASINDA ÜÇ TÜRK ÖĞRENCİ DÜNYA BİRİNCİLİĞİNİ PAYLAŞTI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARINDAN DÜNYA ÇAPINDA MATEMATİK BAŞARISI Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda TED Ankara …