ENTELEKTÜEL ÖĞRETMENLER YETİŞTİRİLECEK

Öğretmen adaylarının eğitim programları, 10 yıl aradan sonra güncellendi. İki yılda hazırlanan programlarda, uygulamaya daha çok ağırlık verildi. Ayrıca tüm bölümlere ‘eğitimde ahlak ve etik’ dersi konuldu. Değişikliklerle, mesleki becerinin yanı sıra entelektüel ve lider öğretmenler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Öğretmenlikle ilgili 25 lisans programı, 2009’dan sonra ilk defa güncellendi. ‘Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları’nda çoğu dersin içeriği geliştirildi, bazıları birleştirildi, çıkarılanların yerine yenileri eklendi. Programlarda uygulamaya ağırlık verilirken, krediler uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Ayrıca tüm programlarda zorunlu ders olarak, ‘eğitimde ahlak ve etik’ dersine yer verildi.

UYGULAMAYA AĞIRLIK VERİLDİ
Lisans programlarındaki diğer yeniliklerden bazıları şöyle:

Programlardaki dersler, Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB), Alan Eğitimi (AE) ve Genel Kültür (GK) olmak üzere üç gruptan oluşturuldu. MB dersleri yüzde 30-35, GK dersleri yüzde 15-20 ve AE dersleri de yüzde 45-50 oranında yer aldı. Özellikle temel eğitimle ilgililerde alan bilgisi yanında alan eğitimine de ağırlık verildi. Programlar daha çok temel beceri, tutum, değer kazandırma ve uyum sağlama üzerine yapılandırıldı.

Bir dönem olan öğretmenlik uygulaması dersi, iki döneme çıkartıldı. Öğretmen adayları daha uzun süre okulda bulunacak ve daha çok öğretmenlik uygulaması yapacak.

Öğretmenin sınıf içi değerlendirmesinde standart sağlamak için uygulama ve örneklere dayalı ‘sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi’ seçmeli dersi eklendi.

EĞİTİM FELSEFESİ ZORUNLU OLDU
Daha nitelikli ders kitabı seçme ve kullanımı için ‘ders kitabı incelemesi’ dersi eklendi.

Bazılarında seçmeli olan ‘eğitim sosyolojisi’, ‘Türk eğitim tarihi’ ve ‘eğitim felsefesi’ dersleri, tüm lisanslar için zorunlu oldu.

‘Yabancı dil 1 ve 2’ derslerinin içeriği, gündelik hayatla da ilişkilendirilerek güncellendi.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Eğitimde yapay zeka dönemi geliyor

Viewsonic Education Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle …