EĞİTİMDE “COVİD19” İLE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yeni teknolojiler sayesinde eğitim uygulamaları değişiyor

Uzaktan eğitim tek yönlü ve standart eğitimden farklı

Koronavirüsün yol açtığı Covis-19 salgını, yaşamın her alanını etkilerken; eğitim alanında da değişikliklere yol açtı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile birlikte eğitimde yer ve zaman sınırlamalarının ortadan kalktığını belirten Üsküdar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, üniversite olarak eğitimlerin aksamaması için öğrencilerine uzaktan eğitim uyguladıklarını söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınıyla birlikte YÖK’ün aldığı karar üzerine bahar dönemi derslerini uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Ergüzel, LMS ara yüzü ile başlatılan online uzaktan eğitim modelinden ön lisans, lisans ve yüksek lisansta öğrenim gören öğrencilerin yararlandığını kaydetti.

Öğrencilere canlı ders imkânı sunuyor

Sanal sınıf uygulaması olan LMS’de öğrenciler ve akademisyenler bir araya geliyor. Akademisyenler, öğrencilere ders notu, dokuman, paylaşabiliyor, öğrenciler ile öğretim üyeleri canlı olarak ders yapıyor. Aynı zamanda üniversite tarafından belirlenen farklı bir program aracılığı işe öğrenciler canlı anlatılan derslere katılabiliyor. Derse katılamayan öğrenciler ise Yazılım Planlama Birimi tarafından geliştirilen STIX ile ders videosuna ulaşıp videoyu izleyebiliyor, duyuru, dokuman veya ödev paylaşabiliyor.

Öğrenci ve öğretmen iletişimini yaygınlaştıracak

Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişme hızı ile birlikte, bilgiye ulaşım ve bilgi alma ihtiyacının kısa zamanda karşılanması, yer ve zaman sınırlarını ortadan kaldırdı. Böylece farklı eğitim uygulamalarının görsel ve etkin biçimde kullanılması uzaktan eğitimi tekrar gündemimize getirdi. Günümüzde, teknolojik gelişmeler paralelinde materyali hazırlama, paylaşma ve etkin eşzamanlı ders ortamı gerçekliğinin sağlanması uzaktan eğitimin bundan sonraki yıllarda da bilgi talep eden ve sunan arasındaki iletişimi yaygınlaştıracak ve yakınlaştıracak” dedi.

Doğru ölçme ve değerlendirme sistemi kullanılmalı

Uzaktan eğitim sürecinde en önemli konulardan birinin içerik yönetimi olduğuna değinen Ergüzel, “Uzaktan eğitim ortamlarının etkili olabilmesi için öğretim tasarımcılarının, öğretim tasarımının altında yatan kuramsal temellere hâkim ve kuram ile uygulama arasında ilişki kurabilme becerisine sahip olmaları gerekiyor. Aynı zamanda içerik yönetiminde eğitim materyallerinin paylaşılma şekli, paylaşılma oranları doğru ölçme ve değerlendirme sisteminin kullanılması, öğrenme ve öğretme etkinliklerini destekleyen içeriklerle beslenmesi çok önemli” dedi.

Yapay zekâ beceri temelli öğrenmeyi destekliyor

Yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı kolaylıklar sayesinde öğrenme ve öğretim uygulamalarını değişeceğini belirten Ergüzel, öğrenen ve öğreten tarafın yöntem ve yönetim güncellemelerini beraberinde getireceğini ifade etti. Ergüzel sözlerine şöyle devam etti: “Yeni çalışmalar, uzaktan eğitimin tümünün tek yönlü ve standart bir eğitim yaklaşımından çıkıp, yapay zekâ destekli karar sistemleri ile öğrenmeye uygun içerik hazırlayan ve sunan algoritmalar ile beceri temelli öğrenmeyi destekliyor, buna uygun ölçme değerlendirme süreçlerinin gelişmesine katkıda bulunuyor.”

Yeni uzaktan eğitim modellerini deneyimleyeceğiz

Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, uzaktan eğitimin yakın geleceği ile ilgili öngörüde bulundu. Ergüzel, “Yakın gelecekte, farklı akademik düzeydeki öğrenciler için doğru öğrenme adımları tasarlayan ve öğrenmeyi öğreten algoritmalar üretilecek.  Uzaktan eğitimin mevcut yerel ve eğitmen tabanlı dinamizminin kullanıcı ve akıllı sistem bazlı bir dinamizme dönüşümünü deneyimleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimler 6 gün devam edecek

Üsküdar Üniversitesi Televizyonundan (ÜÜ TV) 30 Mart 2020 Pazartesi günü başlayan uzaktan eğitim programları kapsamında hafta içi fakültelerin, hazırlık okulunun ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun dersleri yayınlanacak. Cumartesi günleri ise enstitü dersleri verilecek. Böylece öğrenciler üniversiteye gidemeseler de derslerine kaldıkları yerden etkin bir şekilde devam edebilecekler.

 

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

CyberMACS Yaz Okulu

CyberMACS Programının İlk Yaz Okulu ‘Geleceğin Siber Güvenliği için OSINT, Zararlı Yazılım ve Yapay Zeka’ …