“ÇOK GEÇ OLMADAN ÇOCUK İSTİSMARINA DUR DE İSTANBUL ! “

Nirengi Derneği tarafından Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De İstanbul! projesi çerçevesinde hazırlanan Paydaş Analizi ve Politika Raporu yayınlandı.

Ülkemizdeki çocuk ihmal ve istismar vakalarındaki artış kamu yöneticileri, hukukçular, sağlık çalışanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, medya çalışanları tarafından açıkça ifade edilmektedir. Nirengi Derneği Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De projesiyle çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu ana amaç çerçevesinde Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De İstanbul! Paydaş Analizi ve Politika Raporu yayınlanmıştır.

Paydaş̧ Analizi ve Politika Raporu hazırlanırken veri toplama açısından kullanılan çeşitli yöntemler şu şekildedir: Sivil Düşün AB Programı desteği ile 10 Mart’da düzenlenen Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De İstanbul Çalıştayı panel bölümü ve grup çalışmalarından elde edilen veriler; literatür taraması; kurumsal ziyaretler (ikili görüşmeler); Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De Mersin Projesi kapsamında ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan derinlemesine görüşmelerden derlenen notlar. İkili görüşmelerde yarı yapılandırılmış̧ açık uçlu sorulardan oluşan bir soru seti kullanılmıştır.

Rapor, çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili konuya iki açıdan katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Birincisi, paydaş̧ analizi/matrisi çıkarmak; çocuk ihmal ve istismarı alanında çalışan kurum ve kuruluşlarla ilgili, kim, neyi, nasıl yapıyor matrisi de dahil olmak üzere bir paydaş̧ analizi (haritası) çıkarmak ve dijital ortamda raporlamak. İkincisi ise, bilgi ve farkındalığın arttırılmasına, müdahalenin ve baş etmenin/sağaltımın desteklenmesine katkıda bulunmak üzere mevcut durum bulgularını paylaşmak ve öneriler getirmek.

Nirengi Derneği Programlar Koordinatörü Zeynep M. Sanduvaç konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Çocuk istismarı sorunu bir buzdağı formundadır. Fark edilen, kamuoyuna yansıyan, adli makamlara gelen vakalar sadece buzdağının görünen kısmını oluştururken buzdağının altındaki durum bilinmezliğini korumaktadır. Çocuk ihmal ve istismarı toplumsal bir sorundur. Hiçbir sektör ya da kurumun tek başına çocuk ihmal ve istismarını önleme konusunda kaynakları, yetki ve otoritesi yeterli olmayacaktır. Bu konuda herkesin yapabileceği birtakım aktiviteler olmakla beraber kamu kurum ve kuruluşları bağlamında atılması gereken çok önemli adımlar bulunmaktadır. Bu adımların atılmasında karar vericilerin ve kamu görevlilerinin görevi ve sorumluluğu bulunurken, STK’lar, üniversiteler, donör kuruluşların vb. kuruluşların da somut ve ülkemize uyarlanabilir öneriler ile karar vericileri desteklemesi önemlidir. Vatandaşların ve ailelerin de çocuk ihmal ve istismarı konusunda öncelikle kendi tutum davranışlarının sonuçlarının farkında olması önemlidir. Ek olarak, vatandaşların, çocuk ihmal ve istismarı konusunda karar vericilerin ve kamu görevlilerinin adım atılmasını talep etmek ve izlemek hakkı ve sorumluluğu bulunmaktadır.”

Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De İstanbul! Paydaş Analizi Politika Raporuna Nirengi Derneği web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

DUAYEN TELEVİZYONCU ERKAN YOLAÇ VEFAT ETTİ

‘Evet-Hayır’ yarışması ile hafızılarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü …