BİREBİR EĞİTİM İÇİN DESTEK ODALARI AÇILACAK

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen ‘Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bire bir eğitim yapılan destek eğitim odaları açılacak. Erken çocukluk dönemindeki çocuklar için eğitim hizmetleri, çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülecek.

Özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı öğrencilerden, ev ve hastanede eğitim hizmeti alacaklara haftada en az 16 ders saati eğitim verilecek. Özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında sürekli devamsızlık yapan öğrenciler, yaşlarına uygun sınıftan öğrenimlerine devam edecek.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen ‘Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) hazırlanan yönetmelik ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları, özel yeteneklilerin eğitimi, ev ve hastanede eğitim hizmetleri, özel eğitim okullarıyla ilgili uygulama usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, sağlık sorunları nedeniyle rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) gelemeyecek durumda olanların eğitsel değerlendirme ve tanılamasıyla ilgili iş ve işlemler, bireylerin bulundukları ortamlarda yapılacak.

Türkiye’de eğitimine devam eden veya edecek yabancı uyruklu bireyler, RAM’larda sunulan eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinden yararlanacak. Bakanlığa bağlı yurtdışındaki Türk okullarında eğitimlerini sürdüren, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere de Türkiye’deki RAM’larda eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti sunulacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere hizmet verilen her tür ve kademedeki okul veya kurumda, eğitim hedeflerinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunların ve uygulama farklılıklarının giderilmesi, eğitime erişimin artırılması, özel eğitim alanıyla ilgili benimsenen bilimsel yaklaşımların mevzuata yansıtılması için değişiklikler yapıldı.

DESTEK EĞİTİM ODALARI
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitimlerini akranlarıyla aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürebilecek. Okul öncesi eğitim, ilköğretim ya da mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okullarında kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim verilebilecek.

Tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygun ortam düzenlemeleri yapılacak ve destek eğitim odası açılacak. Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak bire bir eğitim yapılacak.

Destek eğitim, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda okulun ders saatleri içinde veya dışında, ihtiyaç halinde hafta sonu da planlanabilecek.

ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU AÇILACAK
Yönetmelikte, özel eğitim ihtiyacı olan okul öncesi dönemdeki çocukların eğitime erişimlerini sağlamak ve kolaylaştırmak üzere düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocuklar için özel eğitim anaokulu açılabileceği gibi ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim anasınıfları da açılacak.

EV VE HASTANEDEKİ ÖĞRENCİLERE HAFTADA EN AZ 16 DERS EĞİTİM
Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, sorumlu olduğu eğitim programı esas alınarak ilköğretim veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak. Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrencilere, hastanelerde verilen eğitim için de aynı ders saati süreleri geçerli olacak.

Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı okullarda kayıtlı öğrencilerden sadece 9’uncu sınıftakiler için evde ve hastanede eğitim hizmeti sunulacak.

BİLSEM’LERDE EĞİTİM ÖĞRETİM HAFTA SONU YAPILABİLECEK
Eğitim ve öğretim etkinlikleri, Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM), öğrencinin örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda hafta içi veya hafta sonu planlanabilecek.

BİLSEM’lerde uygulanan eğitim programları esas alınarak öğrencilerin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanacak ve eğitim hizmeti bire bir veya grup eğitimi şeklinde yürütülecek.

DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERE YAŞLARINA UYGUN SINIFTA EĞİTİM
Zorunlu öğrenim çağında olup örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen ve evde eğitim hizmetinden yararlanamayacağını belgelendiren öğrenciler için okula devam zorunluluğu aranmayacak.

Özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında sürekli devamsızlık yapan öğrenciler, yaşlarına uygun sınıftan öğrenimlerine devam edecek.

Yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenciler, ücretsiz taşıma kapsamına dahil edildi. Bu doğrultuda eğitime erişimin kolaylaştırılması amaçlandı.

 

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

LGS TERCİHLERİNDE ADAYLARA ÜCRETSİZ DESTEK

Beylikdüzü Belediyesi’nin ‘LGS Tercih Günleri’ devam ediyor. 1-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen tercih günlerinde alanında …