KANAAT DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

MEB tarafından hazırlanan yeni yönerge kapsamında, eğitim fakültelerinde okuyan veya pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin, öğretmenlik uygulama eğitimlerinde gösterdikleri performansa hem not hem de kanaat değerlendirmesi yapılacak. Öğretim elemanları ve öğretmenler, uygulama öğrencilerinin genel ve sonuç değerlendirmelerini, MEBBİS içinde yer alan ‘uygulama öğrencisi değerlendirme sistemi’ne işleyecek. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden de değerlendirilebilecek. Öğrencilerin uygulama eğitimlerindeki performansının, öğretmen atamalarında dikkate alınması planlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yeni yönerge kapsamında, eğitim fakültelerinde okuyan veya pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin, öğretmenlik uygulama eğitimlerinde gösterdikleri performansa hem not hem de kanaat değerlendirmesi yapılacak.

‘Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge’, MEB’in ilgili birimleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve eğitim fakültelerinin görüşleri alınarak uygulama kalitesi ve niteliğinin artırılması amacıyla güncellenerek yürürlüğe girdi.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında okuyan veya pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin, öğretmenlik uygulama eğitimlerinde gösterdikleri performansa, hem not hem de kanaat değerlendirmesi yapılacak. Uygulama öğrencilerinin performansı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek.

Öğrencinin başarı durumu, üniversitenin veya fakültenin ‘eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği’ hükümleri gereğince, uygulama öğretim elemanı ve öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin birleştirilmesiyle not olarak belirlenecek.

UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ MEBBİS’E İŞLENECEK
Uygulama öğrencisinin çalışmaları, düzenli olarak izlenecek. Uygulama öğretim elemanı ve öğretmeni, her dönemde, her bir uygulama öğrencisinin dersine en az dört kez fiilen katılacak.

Öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ile iş birliği içerisinde, öğrencinin rehberlik, danışmanlık, devamsızlık takibini yapacak ve yasal mazereti nedeniyle uygulamaya katılamayanların, dersinin telafisini sağlayacak. Öğrenciye, uygulamanın hemen sonrasında ayrıntılı geri bildirim de verilecek.

Öğretim elemanı ve öğretmen, uygulama öğrencisinin genel ve sonuç değerlendirmesini, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) içinde yer alan ‘uygulama öğrencisi değerlendirme sistemi’ne işleyecek. Sisteme işlenen bu değerlendirmeler, uygulama öğretim elemanı tarafından fakülte yönetimine teslim edilecek.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

HER ZAMAN KALBİMDESİNİZ.