YÜKSEKÖĞRETİMDE STANDARTLARIN YÜKSELTİLMESİNİN ANAHTARI: AKADEMİK KALİTE VE AKREDİTASYON

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖÇAM)”, Türkiye’de yükseköğretimin gelişmesi ve standartlarının yükseltilmesi amacıyla Türkiye’de Akademik Kalite Değerlendirmeleri ve Akreditasyon Çalıştayı”nı düzenledi. Üniversitelerde akademik kaliteyi artırmanın amaçlandığı çalıştayda, ulusal kalite güvence sisteminin yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi kapsamında çalışılması, akademik kalite ve akreditasyon süreçleri tartışıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen, “Türkiye’de Akademik Kalite Değerlendirmeleri ve Akreditasyon Çalıştayı”, BİLGİ Rektör Yardımcısı ve YÖÇAM Merkez Müdürü Prof. Dr. Atilla Eriş, BİLGİ Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan ve BİLGİ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Çağrı Balcıoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Yükseköğretim kalite ve akreditasyon alanında duayen akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; Türkiye yükseköğretiminin geleceği, güncel konu ve sorunları, yükseköğretimin kalite çalışmalarına odaklanması ile üniversite eğitiminin kalıcı, sürdürülebilir, şeffaf, hesap verebilir ve güvenilir olmasının güvence altına alınmasına dair konular değerlendirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi YÖÇAM Merkez Müdürü Prof. Dr. Atilla Eriş yaptığı açılış konuşmasında, akademik kalite ve akreditasyonun hem kurumlar hem de akademisyenler için gelişimin, daha iyiye ve daha doğruya ulaşmanın anahtarı olduğunu vurguladı.

Üniversitelerde akademik kalite çerçevesi içinde kurumsal dış değerlendirme ve program akreditasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması ve özümsenmesi gerektiğine ortak olarak karar verilen çalıştayda, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Nasır, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, MÜDEK-Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Yıldırım, TEPDAD – Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, FEDEK – Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Sermin Örnektekin, MİAK-Mimarlık Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, URAP-ODTÜ Akademik Performans Araştırma Laboratuvarı Temsilcisi Prof. Dr. Canan Çilingir, YÖK Yürütme Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul konuşmacı olarak yer aldı.

Çalıştay’da sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalar sonucunda, akademik kalite değerlendirmelerinin süreklilik kazanması, eğitim-öğretimin yanı sıra bilimsel araştırmalar, yayınlar, akademik ilişkiler, sorumluluklar gibi konularda da iyileştirmelerin gerekliliği, akreditasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması, rektörlerin bu konuda teşvik edici olması, kurumsal performansın yanı sıra akademik birimlerin ve öğretim elemanlarının performanslarının da değerlendirilmesi, şeffaflık, hesap verebilirlik ve özerkliğin vazgeçilmez oluşu, öğrenciyle iletişim konusuna verilmesi gereken önem gibi başlıklar öne çıktı.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Kadıköy Anadolu Lisesi Kütüphanesi, Kayalar Ailesi Desteğiyle Yenilendi

Kadıköy Anadolu Lisesi bünyesinde yer alan kütüphane, Kayalar ailesinin desteğiyle yenilendi. 17 Mayıs Cuma günü …