TEKNOLOJİ ÜRETEN NESİLLER İÇİN STEM

Özellikle ABD eski Başkanı Barack Obama’nın yaptığı açıklamalarla ön plana çıkan STEM yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi dünyada hızla yayılıyor. Bu eğitim girişimci, yenilikçi, üreten bireyler yetiştirmenin en önemli yollarından biri olarak gösteriliyor. Sorgulayan, inovasyon yapan, topluma katma değer yaratan bireyler yetiştirmek; amaçlarından birkaçı.

Çocuklara sadece problem çözme becerisi edindirmekten öte, problemi anlama ve ihtiyacı tanımlama becerileri de kazandırılmalı” diyen Prof. Dr. Çakmakçı, şunları anlatıyor:

TÜRKİYE’DE DURUM NE?
Eylül 2017’de uygulamaya başlanan yeni 3-8 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kapsamında ‘Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları’ ile öğrencilerin olaylara disiplinlerarası bakış açısıyla öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak, ürün oluşturmaları ve bunlara katma değer kazandırmakta stratejiler geliştirmeleri amaçlanıyor. Özellikle küçük yaşlarda öğrencilere fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamalarının deneyimlendirilmesi oldukça önemli. Çünkü 40 yaşındaki birine girişimcilik ruhunu aşılamak, küçük yaştakine kazandırmaktan çok daha zor. Bu öğretim programı kapsamında ‘Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları’ ile disiplinlerarası bir eğitim hedeflenmişken, lise programında bu ana fikrin olmaması sürekliliği olumsuz etkileyebilir.

NELER YAPILMALI?
PROF. Dr. Gültekin Çakmakçı, yapılması gerekenlerle ilgili şunları sıraladı:
– Öğrenme ortamlarının STEM eğitiminde daha etkili kullanımı benimsenmeli.
– Eğitim sürecinde bilgi ve bilişsel beceriler yanında bilişsel olmayan ve yaşam yeteneklerinin de kazandırılması amaçlanmalı.
– İş dünyası ve tüm paydaşların aktif olarak rol aldığı veriye dayalı eğitim politikaları geliştirilmeli ve uygulanmalı.
– STEM eğitimi yazılım ve donanım setlerinin geliştirilmesi için girişimciler teşvik edilmeli ve bu yerli ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası ortamda pazar payı bulması desteklenmeli.
– Cinsiyet ve fırsat eşitliği, girişimcilik, sanat, tasarım ve programlama kapsamında ülkemizin ihtiyaçları düşünülerek eğitim politikaları geliştirilmeli.
– STEM eğitimi kalitesinin arttırılması için uzun süreli uygulamalı öğretmen eğitimi programları oluşturulmalı ve hayata geçirilmeli.
– Bu eğitimde ölçme ve değerlendirme konusunda yeni yaklaşımlara ve iyi uygulama örneklerine ihtiyaç duyuluyor. Sadece sonuç odaklı değil, aynı zamanda süreç odaklı, hem bilişsel hem de bilişsel olmayan ve yaşam becerilerinin de dikkate alındığı alternatif ölçme ve değerlendirme stratejilerine ihtiyaç var.
– Yazılı ve görsel medya, toplumun STEM eğitimi alanında eğitilmesi konusunda daha sorumluluk sahibi olmalı, bununla ilgi yayın sayısı arttırılmalı ve objektif, çıkar ilişkisi gözetmeyen haberler yayımlanmalı.
– Başarılı öğrencilerin üniversitelerdeki STEM alanlarını tercih etme oranı azalıyor. Daha fazla başarılı öğrencinin STEM alanlarını seçmesi için planlamalar yapılmalı. Bu kapsamda verilen bursların yanında bu alan mezunlarının istihdam edilmesi için iş dünyasıyla işbirliği de yararlı bir adım olur.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

SAHTE DİPLOMA SAHİCİ ELLERDE YETİŞECEK KUŞAĞIN KATLEDİLMESİDİR

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber-İstanbul) Geçtiğimiz günlerde Öğretmenim Dergisi haber merkezine Neafoni Haber Ajansı tarafından gönderilen bir …