SINAVSIZ, PUANSIZ EĞİTİM HAKKI!

UE Eğitim Genel Müdürü Emrah Yüksek, yaptığı açıklamada yurt dışında eğitimin yüksek standartlarda ve ekonomik olduğunun altını çizerken, Ukrayna’daki eğitim için öğrencilere kariyer planlamalarında yardımcı olabilecek bilgiler aktardı.

“Türkiye’deki ailelerin yüzde 83 ‘ünün çocuklarının kaliteli bir eğitim almaları için yurtdışını tercih ettikleri yapılan araştırmalar sonucunda görülmektedir. Bu bağlamda Ukrayna da geniş ve ekonomik eğitim imkanlarıyla tercih sebebi olmaya devam etmektedir. Nedeni ise bu ülkede alınan diplomalar, dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Türkiye’de de geçerliliğe sahip olmasıdır. Ukrayna üniversitelerinden alınan diplomalar dünyanın her yerinde geçerli olarak kabul edilirken öğrencilerine mavi diploma sağlıyor. Avrupa Birliğinin “Eğitim Komisyonu Kararları” doğrultusunda düzenlenen bu diploma, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomasını uluslararası alanda geçerli kılıyor. Önemli bir nokta da YÖK tarafından denk kabul edilmesidir. Ülkemiz ve Ukrayna arasında yapılan ortak çalışmalar ve öğrenci değişim programları da denk kabul edildiğinin bir göstergesidir. Bu ülkede alınan üniversite eğitiminin AB ülkelerine göre çok daha uygun fiyatlarda olduğunu ve buna karşın, eğitim kalitesinin AB ve ABD ile denk olduğunu belirtmek isterim. Merak edilen bir diğer konu ise yatay geçiş hakkı, bu konuda üniversiteler Türkiye’den gelecek öğrencilere yatay geçiş hakkı sağlamaktadır Öğrenciler ülkemizde okumuş olduğu bölümde eğitim görürken, Ukrayna’da da aynı branşta eğitimine devam edilebiliyor.Ülke AB üniversitelerinin aksine üniversite sınavlarında belli bir derece şartı koşmuyor. Ukrayna’da yalnızca lise diplomasıyla bir üniversiteye başvurmak ve eğitim almak mümkün. Ülkedeki eğitimin öğrenciler için birçok kapıyı açtığını, sosyal olanaklardan kariyer imkanlarına kadar birçok farklı konuda fırsat sunduğunu da belirtmek isterim .Bu ülkede oldukça uygun bütçelerde kaliteli eğitim almak ve kariyer olanaklarından yararlanmak mümkün. AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketler de Ukrayna’da eğitim gören kişileri yetkin olarak kabul ediyor olması da büyük avantaj sağlıyor ” dedi. Yurt dışı eğitim danışmanlığının öncü ismi olan UE Eğitim, bu konuda gerekli profesyonel rehberliği sağlayarak, öğrenci ve ailelerine ışık tutmaktadır.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Yapay zekâ çağında üniversitelerin rolü ne olmalı?

-Yapay zekâ çağında eğitimin geleceği nasıl olmalı? Prof. Dr. Argun Karacabey: “Gelişmeleri ve teknolojileri eğitim …