MAYA VAKFI, PSİKOTERAPİ OTURUMLARIYLA AFET BÖLGESİNDEKİ EĞİTİM İHTİYACINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Odağına travmatik deneyimlere maruz kalmış ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kısıtlı çocukları alan Maya Vakfı, psikososyal destek hizmetlerine ulaşımı olmayan bireyleri bünyesindeki programlarla destekliyor. Çalışmalarında çocuk ve çocuğa temas eden tüm yetişkinleri hedef alan vakıf, afet bölgesinde yaratıcı sanat terapisi yöntemlerini merkezine alan ProjectLift projesindeki resim, müzik ve dans aracılığıyla psikososyal destek oturumlarına devam ediyor. Maya Vakfı Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal, vakıf olarak afet durumlarında meydana gelen eşitsizliklerin önüne geçmek için okul dışı eğitime öncelik verdiklerini belirtiyor. 

 Birçok doğal afet, temel yaşam rutinlerini devam ettirme noktasında çeşitli zorluklara yol açıyor. Bu noktada eğitim ihtiyacının da en az barınma, ısınma ve hijyen kadar önem taşıdığı bir gerçek.  Bu sebeple bölgenin sağlıklı bir iyileşme süreci ve yeniden yapılanması için eğitim ihtiyacını doğru şekilde karşılamak gerekiyor. Odağına travmatik deneyimlere maruz kalmış ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kısıtlı çocukları alan Maya Vakfı, afet bölgelerinde psikososyal destek hizmetine ulaşımı mümkün olmayan bireyleri bünyesindeki programlar aracılığıyla destekliyor. Çalışmalarının temeline sadece çocuğu değil çocuğa temas eden tüm bileşenleri alan vakıf, uzman psikolog kadrosuyla afet bölgesindeki psikososyal destek hizmetini sürdürüyor. Vakıf bölgede yaratıcı sanat tekniklerini merkezine alan ProjectLift projesiyle resim, müzik ve dans aracılığıyla psikososyal destek oturumları gerçekleştirirken PhotoLift projesiyle de bireyleri fotoğraf sanatının iyileştirici gücüyle buluşturuyor. Maya Vakfı Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal, vakıf olarak afet durumlarında oluşan eşitsizlikleri minimum seviyeye indirmek için okul dışı eğitime öncelik verdiklerini belirtiyor.

 “Afet Bölgelerindeki Eşitsizlik, Öğrenme Kaybını Tetikliyor”

 Maya Vakfı Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal, “Özellikle afet durumlarındaki eşitsizliğinartan öğrenme kayıplarını derinden tetiklediği bir gerçek. Çoğu krizde olduğu gibi, deprem sonrasında da eğitim hakkı en çok ihlal edilen ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bir diğer taraftan mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan, mülteci ve göçmen, kırsal alanlarda veya kentlerin yoksul mahallelerinde yaşayan, geçici koruma veya uluslararası koruma altındaki ailelerin çocukları ile engeli veya süreğen hastalığı olan çocuklar en kırılgan grubu kapsıyor. Ne yazık ki eğitim ihtiyacından da hep en kırılgan grup mahrum kalıyor. Bu sebeple hem okula erişim zorluğundan hem de bütünsel eğitim anlayışımızdan hareketle bölgede okul dışı eğitimlere öncelik veriyoruz. İnanıyoruz ki deprem bölgesindeki öğrencilerimiz dahil, kırılgan grupta olan her çocuğun maruz kaldığı travmatik deneyimleri ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışmalarımızla dönüştüreceğiz.” açıklamalarında bulunuyor.

“Çocukla Etkileşim Halinde Olan Tüm Yetişkinlere de Ulaşıyoruz”

Maya Vakfı Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Program Koordinatörü Ayşe Sinem Bos, “Maya Vakfı olarak çalışmalarımızda 5-24 yaş grubunu önceliğimize alıyoruz fakat hedef grubumuzla teması olan yetişkinleri de çalışma dışı bırakmıyoruz. Çocukla etkileşim halinde olan tüm yetişkinlerin de travma ve travma sonrası gelişen tepkiler hakkında bilgi sahibi olmaları, kendi iyilik halleri için bireysel veya grup çalışmaları yapıyoruz. Bunlara ek olarak çocukların sosyal ağı sadece evle sınırlı kalmayıp okulda da devam ettiği için öğretmenler, okul yöneticileri, okul çalışanları ile de travmaya duyarlı okul programı kapsamında eğitim ve pratik alanda da çalışıyoruz. Bir diğer taraftan çocukların ilgi ve becerilerinin gelişiminin yanı sıra kişisel gelişimlerine de olumlu katkısı olduğu için önceliğimiz okul dışı psikolojik iyi oluş halini artırmaya yönelik çalışmalar oluyor. Bu eğitimler toplumsal yaşam ve sosyal ağların güçlenmesi için son derece önemli becerilerin ve yeterliliklerin gelişmesine olanak sağlamakla birlikte özsaygı, özdenetim gibi olumlu psikolojik etkilere de dokunduğu için oldukça önem taşıyor.” ifadelerini kullanıyor.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Malatya’da Hyundai-TEV Anaokulu Açıldı

Hyundai ile TEV, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen projeyle geçtiğimiz yıl yaşanan üzücü depremin …