KIDEM VE YAŞ ARTTIKÇA TEKNOLOJİ KULLANIMI AZALIYOR

Türkiyede eğitim teknolojileri alanında yapılan çalışmalara katkı sunan ve eğitim hizmeti veren kurumlarda teknolojinin etkili kullanımı için dijital dönüşüm modelleri geliştirilmesi amacıyla hazırlandığı aktarılan Eğitim Teknolojileri Araştırma Projesi (ETAP) ve “Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı: Altyapı, Yeterlikler ve Sorunlar” raporu tanıtıldı.

İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi’nin (EPAM) eğitim teknolojileri alanında hazırladığı projenin, sadece uygulama temelli değil teorik arka planın da sunulduğu belirtiliyor. İki aşamada yürütülen projenin ilk aşamasında, eğitimde teknolojik dönüşüm için kavramsal çerçeveyi tartışan bir el kitabı ve sözlük hazırlandığı aktarılıyor. Projenin ikinci aşamasında ise Türkiye’de eğitimde dijital dönüşüm sürecini anlayabilmek amacıyla yapılan saha araştırması sonucu “Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı: Altyapı, Yeterlikler ve Sorunlar” raporu hazırlandığı ifade ediliyor.

Öğretmenlerin teknolojiyi nasıl kullanacaklarını sorgulamak gerekiyor

Öğretmenlerin teknolojiyi nasıl kullanacaklarını sorgulamak gerektiğine dikkat çeken EPAM Direktörü ve Proje Koordinatörü Dr. Selim Tiryakiol konuya dair açıklamalarda bulundu:

“İstanbul’un 15 farklı ilçesinde bulunan okullarda ve çeşitli branşlarda çalışan öğretmenlerle yapılan görüşmelerde eğitim ve teknolojiye dair önemli çıktılar elde edilmiştir. Teknolojinin çoğunlukla iletişim ve hazır içeriğe ulaşmak amacıyla kullanılıyor olması bu konuda daha gerçekçi beklentilere girmeyi ve öğretmenlerin teknolojiyi nasıl kullanacaklarını sorgulamayı gerekli kılıyor. Teknoloji eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak biz çoğunlukla teknolojiyi çocuklara yönelik inceliyoruz. Öğretmenler gözünden pek bakmıyoruz. Bu açıdan önemli bir boşluğu dolduracak ETAP; uzun soluklu, çok çıktılı ve iş birliği içinde gerçekleştirilen bir projedir.”

Eğitimciler gün geçtikçe daha çok teknolojik donanımlara yöneliyor

İLKE Vakfı EPAM’ın hazırladığı “Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı: Altyapı, Yeterlikler ve Sorunlar” raporuna göre, Eğitimcilerin iki tür donanımı çoğunluklu olarak kullandığı ifade edilirken, bu donanımların içerik oluşturmak ve sunum yapmak için kullanıldığı değerlendiriliyor. İçerik hazırlamak için artık akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar gibi taşınabilen donanımları daha çok tercih ettiklerini, sunum yapmak için ise eğitimcilerin sıklıkla akıllı tahtaları kullandığı belirtiliyor. Akıllı tahtaların Türkiye’de ilk yaygınlaşmaya başladığı zamandan bu yana eğitimcilerin bu donanımları kullanma oranının hızla arttığı da araştırma kapsamında belirtiliyor.

Eğitimciler teknolojiyi hazır içeriğe ulaşmak amacıyla kullanıyor

Eğitimcilerin kullandığı donanımların yanında kullanılan yazılım ve uygulamaların da “Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı: Altyapı, Yeterlikler ve Sorunlar” raporunda sunulduğu aktarılıyor. Eğitimcilerin teknolojiyi içerik üretmekten ziyade hazır içeriğe ulaşmak ve öğrencilerle iletişim kurmak için kullanıldığı aktarılıyor. Ayrıca raporda öğretmenlerin, donanım ve altyapı eksikliklerine idarecilere göre daha fazla vurgu yaptığı değerlendiriliyor.

Teknoloji kullanımı bir gereklilik olarak görülüyor

ETAP projesi kapsamında hazırlanan raporda kademelere göre teknolojiye en az okul öncesinde en fazla ise ilkokulda gerek duyulduğu ifade edilirken, eğitimcilerin alan, pedagoji ya da teknoloji bilgisi arasında bir tercih yapmak durumunda kaldıklarında teknoloji bilgisine alan bilgisinden daha çok önem verdiği belirtiliyor. Diğer taraftan eğitimcilerin pedagoji bilgisi ile teknoloji bilgisi karşılaştırıldığında teknoloji bilgisini daha çok önemsedikleri görülüyor.

Eğitimcilerin eğitim teknolojilerinde kendilerini geliştirme isteği kıdem ve yaş arttıkça azalıyor

“Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı: Altyapı, Yeterlikler ve Sorunlar” raporunda birçok eğitimcinin eğitim teknolojilerinde kendisini geliştirme konusunda güçlü bir motivasyona sahip olduğu aktarılırken, kıdem ve yaş arttıkça bu motivasyonun düştüğü değerlendiriliyor. Beklenenin aksine eğitim seviyesi arttıkça bu motivasyonun artmamakta tam tersine düştüğü belirtiliyor. Diğer taraftan araştırmaya göre eğitim kademeleri arasında temel eğitim kademesinde öğretmenlerin teknoloji konusunda kendilerini geliştirmek için daha güçlü bir motivasyona sahip olduklarına dikkat çekiliyor.

 

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

AŞIRI SICAKLAR 4 TRİLYON DOLARDAN FAZLA ÜRETKENLİK KAYBINA NEDEN OLACAK

Lider küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, çalışanları dünya çapında artan aşırı sıcaklar …