İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Akademik Erteme Davranışı Üzerine Etkisi

İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Akademik Erteme Davranışı Üzerine Etkisi

 • Ortaokul ve lise öğrencilerinde iletişimi artırmak ve çatışma çözme yöntemleri
 • Yeni dünya düzeninde ortaokul ve lise öğrencilerinin teknoloji kullanımının anlamı
 • Ortaokul ve lise öğrencilerinde internet ve sosyal medya bağımlılığının, akademik erteleme ve belirsizliğe tahammülsüzlük üzerine etkisinin Türkiye geneli değerlendirilmesi
 • Eğitimde teknolojiyi kullanmaya karşın, öğrencilerin internet bağımlılığı ile mücadele etmek

Sınıf ve Ev İçinde Çatışma ve Stresi Yönetmek:

 • Disiplin nedir? Disiplin; Problem Davranışı Kontrol altına almak mıdır?
 • Sınıfını iyi yöneten öğretmen ya da evde sınır koyabilen ebeveyn davranışları nelerdir?
 • Davranış yönetimi ya da sınır koyma başarısını etkileyen şey çocuğun özellikleri midir?
 • Çocuğun özel gereksinimleri olması (yaş, gelişimsel ihtiyaçlar vb) sınır koyma başarısını etkiler mi?

Sınır koyabilmek için; en temelde anne baba, okulda öğretmenler herkes için bir davranışın problem olup olmadığına karar verilmesi gerekir.

Bir davranışın problem bir davranış olabilmesi için o davranışın;

 • Öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemesi,
 • Çocuğun diğerleriyle etkileşimini engellemesi,
 • Diğerlerine zarar vermesi,
 • Çocuğun var olan becerilerini ortaya koymasını engellemesi gerekir.

Bu problem davranış tanımlanırken; «Çocuğun çerçevesinden bakmak.» oldukça önemlidir.

Çocuğun çerçevesinden bakabilmek demek;

 • Davranışın nedeni ne?»
 • Bize anlatmak istediği ne?»
 • Onun için bu davranışın işlevi/ amacı ne?»
 • Hangi sıklıkta yapıyor?»
 • Ne zaman yapıyor?» sorularına cevap aramayı gerektirir.

Problemli davranışın objektif olarak değerlendirilmesi şarttır.
Problemli davranışı ortadan kaldırabilmek için kullandığımız yöntemlerin işe yaraması için;

 • Seçilen yöntemin doğruluğu ve geçerliliği,
 • Seçilen yöntemin uygulama şekli,
 • Yöntemin uygulanmasındaki tutarlılık gözden geçirilmelidir.

Bu yöntemler belirlenirken ise çocuğun; süreklilik gösteren ve kendine özgü olan davranışları yani kişiliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Yararları

 • Öğrencilerin derse katılımını artırır ve bilgilerin hatırlanmasına yardımcı olur.
 • Farklı öğrenme stillerine uygun öğrenim imkanı sunar.
 • İletişim ve iş birliğini artırır.
 • Öğretici için anlık geri bildirim imkanı sunar.
 • Geleceğe hazırlar.

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının,
Akademik Erteleme Üzerine Etkisinin Türkiye Geneli Değerlendirilmesi

Akademik çalışma kapsamında yaptığımız; İstanbul, Ankara, Adana, Sivas, Gaziantep illerinde, ortaokul ve lise düzeyinde özel eğitim kurumlarında öğrenim gören tesadüfi olarak seçilmiş 448 öğrenci ile internet ve sosyal medya bağımlılığının belirsizliğe tahammülsüzlük ile akademik ertelemeye etkisinin incelendiği nicel araştırmamızın bulgularına göre;

 • Öğrencilerin %91,5’inin bilgisayarının, %97,8’inin ise internete erişiminin,
 • %97,7’sinin cep telefonu, %56,7’nin tableti olduğu görülmüştür.

Öğrencilerin %56,9’u teknoloji eğlence amaçlı, %19,2’si ders amaçlı, %23,9’u ise hem ders hem eğlence amaçlı kullandığı görülmektedir.Ortaokul ve lise öğrencilerinde internet ve sosyal medya kullanım düzeyi arttıkça, akademik erteleme, internet bağımlılığı ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin de arttığı görülmüştür.

Erkek öğrencilerin ise; akademik erteleme düzeyi kadın öğrencilerin akademik erteleme düzeyinden anlamlı olarak daha yüksektir.
Aynı şekilde, erkek öğrencilerin internet bağımlılık düzeyi kadın öğrencilerin internet bağımlılık düzeyinden anlamlı olarak daha yüksektir.
Akademik erteleme yapan öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyi de anlamlı şekilde artmaktadır.

Eğitimde Teknolojiyi Kullanmaya Karşın
Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı ile Mücadele Etmek

Sınıf içinde; tüm çocuklar için,

 • En yüksek başarıyı sağlamak adına,
 • Öğretim ortamının hazırlaması,
 • Öğrencilerin sürece aktif katılımının sağlanması şarttır.

Önleyici Sınıf Yönetimlerinin kullanımı ile;

 • Uygun pekiştireç kullanımı ve takibi,
 • Çalışmalara dikkat çekebilmek,
 • Öğrenciye uygun basitten karmağa doğru yönergeleri vermek,
 • Yönergeyi görselle, modelleme ile örneklendirmek,
 • Sosyal becerileri artırmak,
 • İletişim becerilerini artırmak,
 • Veli-okul iletişimi ve onların tutumları gözden geçirmek oldukça önemli bir yere sahiptir.

Uzman Psikolog Fatma Nihal ADA

GESS’23
Eğitimin Geleceği Sahnesi Konuşması

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi