İLKE’den Eğitim Sistemi için Kapsamlı Politika Önerileri

İLKE Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) eğitim camiasının, politika yapıcılarının ve paydaşlarının eğitim meselesini daha derinlikli ve nitelikli kavramasını ve geliştirmesini sağlamak amacıyla veriye dayalı politika önerileri dosyası hazırladı. “İLKE Politika Önerileri” dosyasının yeni yüzyılda hayata geçirilecek eğitim politikalarının niteliğini artırmaya yönelik teklifler içerdiği ifade edildi.

Eğitim alanında hazırlanan İLKE Politika Önerileri dosyası, Türkiye’nin geçmişten günümüze kadar devam eden eğitim sorunlarına yeni bir soluk getirerek sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyor. Türkiye’de yaygın din eğitimi, yükseköğretim, mesleki ve teknik eğitim, okul öncesi eğitim, eğitim teknolojileri, sınavlar ve kademeler arası geçiş, eğitimde eşitsizlikleri aşmak konularında yayımlanan bir dizi politika önerileri ile eğitim politikalarına katkı sunmak amaçlanıyor.

Politika Önerileri dosyasıyla yenilikçi eğitim politikaları sunduklarını ifade eden İLKE Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Türk eğitim sistemindeki eşitsizlikleri aşma ve kaliteyi artırma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Dosyamız eğitimdeki bölgesel eşitsizliklerden, mesleki eğitimin kalitesine, okul öncesi eğitimden özel eğitime kadar geniş bir yelpazede çözüm önerileri sunuyor. Ayrıca, teknolojinin eğitimde etkin kullanımı ve sınav sistemlerinin yenilenmesi gibi konuları da bu politika önerileri içerisinde ele alıyoruz. Eğitimdeki dönüşüm ve gelişim için önemli bir yol haritası olarak gördüğümüz bu öneriler, Türkiye’nin eğitim sistemini daha adil, nitelikli ve geleceğe hazır hale getireceğine inanıyoruz.”

Eğitimde eşitlik temelli dönüşüm sağlanmalı ve mesleki eğitim yeniden değerlendirilmelidir

“Eğitimde Eşitsizlikleri Aşmak” başlıklı politika önerisinde, bölgesel eşitsizliklere ve okullar arasındaki kalite farklılıklarına odaklanılıyor. Bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi için okulların altyapı ve teknolojik donanımları artırılması gerektiği ve yeterli derslik ortamı sağlanması gerektiği ifade ediliyor. Okullar arası kalite farkını en aza indirmek için meslek liseleri ve imam hatip liselerinin eğitim kalitesinin yükseköğretime en yüksek yerleşme oranlarına sahip olan fen liseleri, özel fen liseleri, sosyal bilimler liselerinin eğitim kalitesine çıkarılması gerektiğinin altı çiziliyor. “Mesleki ve Teknik Eğitim” politikaları ele alındığı ikinci dosyada. ise Türkiye’nin işgücü ihtiyacının ve kalkınma sorunlarının eğitimle nasıl çözülebileceği üzerinde durulduğu vurgulanıyor. Mesleki eğitimin önemi vurgulanarak, işsizlik oranlarının azaltılması ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması için meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin istihdam ve işgücüne katılım oranları artırılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Okul öncesi ve özel eğitime erişim adil bir yaklaşımla artırılmalı

“Okul Öncesi Eğitim” başlıklı dosyada ise eşitsizlikleri azaltmaya odaklanarak ülkemizin 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınması gerektiği ve okullaşma oranları ve öğretmen istihdamının kademeli bir şekilde artırılması gerektiği vurgulanıyor. “Özel Eğitim” politika önerisi ise özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçladığı ifade ediliyor. Özel eğitim okullarına ve öğrenci oranlarına dair güncel veriler sunulan dosyada, özel eğitimdeki sorunlar ve çözüm yolları ele alınıyor. Adil bir yaklaşım için özel gereksinimli öğrencilerin okullara ulaşımı sağlamak amacıyla verilen desteğin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ailelere duyurulması öneriliyor.

Teknolojiyle geleceği şekillendirmeli ve sınavlarda eşitlik anlayışı hâkim kılınmalı

Beşinci başlık olan “Eğitim Teknolojileri” politika önerisi, eğitimcilerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmasına odaklandığı ifade edilerek altyapı ve donanımların geliştirilmesi, öğretmenlerin eğitim teknolojileri açısından desteklenmesi ve eğitimde yaratıcı dijital içerik oluşturmanın önemi vurgulanıyor. Bu doğrultuda yeni donanım ve altyapı desteklerini sınıflara entegre edilebilmesi için dinamik bir sistem kurulması, eğitimcilerin teknolojide hazır içeriklere ulaşabilmesi ve yeni içerikler üretmeleri için teknoloji kullanmaları teşvik edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Son olarak, “Sınavlar ve Kademeler Arası Geçiş” politika önerisi, Türkiye’de eğitim kademelerindeki sınav sisteminin eşitsizliklere ve sorunlara nasıl yol açtığını ele alıyor. Kademeler arası geçişte eşitliği sağlamak adına lise tercihinin belli kriterlere göre şekillenmesi gerektiği, liseler arasında nitelikli/niteliksiz şeklinde oluşan ayrıştırıcı tutum engellenmesi gerektiği öneriliyor. Son olarak da ezberci anlayışın önlenmesi için çalışmaların gündeme gelmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Karne, çocuğun öz güvenini doğrudan etkileyebilir! Aşırı övgü veya eleştiri çocukta strese neden olabilir

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yaz tatili başlıyor. Bazı öğrenciler iyi karne notlarıyla bu heyecanı katlarken …