BİZ BİRİZ, BERABERİZ

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, eğitim sisteminin önemli bir parçası olan özel öğretim alanının önümüzdeki süreçte daha kaliteli ve esnek bir yapıya dönüşmesi hedefleniyor. Uluslararası standartlar gözetilerek özel öğretimin tüm eğitim kurumları için destekleyici ve geliştirici bir işlev üstleneceği öngörülüyor. Bu bağlamda yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi için özel ve resmî eğitim kurumları arasındaki iş birlikleri desteklenecek. Özel okullarla resmî okullar arasındaki sosyal dayanışmayı ve bütünleşmeyi artırmak için müşterek projeler ve platformlar oluşturulacak.

Millî Eğitim Bakanlığımız resmî ve özel okulların etkileşimini artırmak, eğitim ve öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Hami Projesini geliştirdi.

Eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapmayı mümkün kılan proje, resmî ve özel okullar arasındaki etkileşimi olumlu yönde artırmayı, dezavantajlı resmî okulların özel okullar aracılığı ile destek sağlamayı, akademik başarıyı artıracak ortak faaliyetler düzenlemeyi, okullarda veli, öğrenci, öğretmen iletişimi ile okullar arası sosyal ve kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor.

İş Birliği ve Koordinasyon

Taraflar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu en üst birim olarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yapacak. Okullardaki uygulamaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gereken önlemler alınacak. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili istatistiki veriler tutulacak ve değerlendirilecek.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz gönüllülük esasına göre Hami Projesinde yer almak isteyen resmî ve özel okulları belirledi. Taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağladı. Hami Projesi kapsamında ilimizdeki 700 resmî okul ile özel okul arasında iş birliği protokolü imzalandı. Süreleri bir yıllık olan protokoller son erdiğinde, taraflar gerekli gördüğü takdirde her defasında protokolü birer yıl süre ile uzatabilecek.

Hami Projesi uygulayan kurumlar, karşılıklı olarak görünürlük çalışmalarında logolarını kullanabilecek. Yaygınlaştırmada kurumlar çalışmalara ilişkin haber ve etkinlikleri internet sitelerinde yayımlayabilecek. 3200 faaliyetin yapılmasının planlandığı projenin etkinliklerine 250 bin öğrencimizin katılması hedefleniyor.

Planlanan çalışmaların eğitim ve öğretim takviminin işlemesini engellemeyecek biçimde yürütülmesi sağlanacak. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek bir tarihte ve yerde örnek çalışmalar tanıtılacak. İyi örnekler bir komisyon marifetiyle belirlenecek ve çalışmalar sergilenecek.

Hami Projesi çalışmaları sosyal etkinlik, akademik ve araştırma geliştirme çalışmaları ana başlıkları altında yürütülecek.

Sosyal Faaliyetler

Hami Projesi kapsamında, çocuklarımızın evrensel, millî ve manevi erdemlerle birlikte, yaşam becerilerinin içselleştirilmesine yönelik ortak faaliyetler düzenlenecek. Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Doğal afetlerden korunma, çevre koruma, geri dönüşüm, dengeli beslenme, tasarruf, topluma hizmet vb. anlayışların geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlanacak. Ailelere yönelik, çocuk gelişimi, gençlik psikolojisi vb. konularda bilgilendirme ve farkındalık eğitim semineri, konferans ve rehberlik çalışmaları düzenlenecek.

Akademik Faaliyetler

Hami Projesi kapsamında akademik çalışmalar da yürütülecek. Gençlerin, eğitim-öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilik ile tanışarak toplumsal problemlere çözüm aramasını sağlayacak çalışmalar yapılacak. Eğitim kalitesinin artırılması için etkili ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yönelik çeşitli etkinlikler planlanacak.

Dijital eğitim ve öğretim materyallerini belirli kalite standartlarında kullanıma sunacak çalışmalar yapılacak. Bu bağlamda öğretim programlarının içeriğine uygun uygulamalara yer vermek ve akademik başarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak öncelikli olacak.

Araştırma-Geliştirme Çalışmaları

Hami Projesiyle, ilkokuldan başlayarak tüm öğretim kademlerinde, öğrencilerin yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin kazandırılabilmesi için Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulmasına yönelik çalışmalar da yapılacak. Öğrencilerin ilgilerine göre mesleki gelişimlerini sağlamak üzere kariyer merkezlerine yönelik çalışmalar da ihmal edilmeyecek.

Ulusal ve uluslararası hibe veren kurumlardan hibe desteği alarak proje çalışmaları yapılabilecek. Sosyal sorumluluk projeleri düzenleyerek veli ve öğrenciler arasındaki etkileşim artırılacak. Kurumlarda kalite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Dezavantajlı okullara hami okul tarafından fizikî alanlarda iyileştirme çalışmaları yapılacak. Özel okullarda bulunan kullanılmayan ya da fazla eğitim araç-gereç ve materyallerin ihtiyacı olan resmî okullar ile paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

HER ZAMAN KALBİMDESİNİZ.