TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI LİSE PROGRAMI EĞİTİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Limak Vakfı ve Birleşmiş

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları Lise Programı, lise öğrencilerinin, velilerin ve öğretmenlerin mesleki ön yargılar, meslek seçimi konularında farkındalıklarının arttırılması ve mühendislik mesleğinin tanıtılması yoluyla kız öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mühendislik bölümlerini tercih etmelerine katkı sağlamak amacıyla geliştirildi.

 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 10 pilot ilde uygulanacak Türkiye’nin Mühendis Kızları Lise Programı’nın okul rehberlik öğretmenleri ve okul yöneticilerine yönelik eğitimler 20-22 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

2015 yılında hayata geçirilen Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi kapsamında Türkiye’nin farklı illerindeki 30 devlet üniversitelerinde belli alanlarda mühendislik eğitimi alan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan kız öğrencilere birçok yönden destek sağlanırken 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 10 pilot ilde 50 lisede uygulanacak olan lise programında ise 10. ve 11. sınıftaki kız öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mühendislik bölümlerini tercih etmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere meslek seçimi ve toplumsal cinsiyetle ilişkisi üzerine düşünebilecekleri vaka analizleri yaptırılıyor, mühendislik mesleğini deneyimleyecekleri oyunlar, sanal gerçeklik uygulamaları ve rol model buluşmaları ile mühendislik dünyasını keşfetmeleri sağlanıyor.

Meslek Seçiminde İlgi ve Beceriler Ön Plana Çıkartılıyor

 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Muğla ve Siirt illerinden belirlenen Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde uygulanacak olan eğitimlerin ilk basamağı olan okul müdürleri ve rehberlik öğretmenlerine yönelik eğitimler 20 Mart 2018 tarihinde başladı.  3 gün süren eğitim programında mesleki rehberlik, meslek seçimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilişkisi ile 6 farklı mühendislik alanında bilgiler katılımcılarla paylaşıldı..  Öğrencilerin meslek seçiminde toplumsal kalıp yargılar yerine, ilgi ve becerileri doğrultusunda karar vermelerine katkı sağlayacak içerik ve etkinlikler hazırlandı. Eğitim sürecinde katılımcılar, öğrencilere uygulayacakları Karar Senin Kutu Oyunu’nu ve Sanal Gerçeklik (VR) Uygulamasını da deneyimlediler.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Gülderen Gültekin konuşmalarında “2017-2018 eğitim öğretim döneminde proje ile 10 ilde 50 okulda yaklaşık 20 bin öğrenciye ulaşmayı planlıyoruz.” diyerek bu proje ile sadece toplumsal cinsiyet eşitliğinde farkındalık yaratmayı değil, hem gençlerimizin hem de ailelerinin sahip olabileceği mesleki ön yargılarla mücadele etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Projeden hem kız hem de erkek öğrencilerimizin faydalanacağını belirten Gültekin sözlerini “Projemiz, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini yansıtması açısından da örnek bir çalışma niteliğindedir. Karanlıktan şikâyet etmek yerine bir mum yakmayı tercih eden proje paydaşlarımıza teşekkür ederim.”  şeklinde tamamladı.

Eğitim seminerinin açılış konuşmasında Limak Vakfı’nın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine değinen Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Server Koç, Türkiye’nin Mühendis Kızları projesine başlama süreçlerinden bahsetti. Ülkemizdeki kadın ve erkek mühendis oranlarındaki farka değinen Koç  “Limak olarak mühendislik istihdamımızda kadın mühendis adayı bulmakta zorluk çekerken, istatistiklere baktığımızda bunun ülkemizde ve hatta dünyada da genel bir sorun olarak gündemi teşkil ettiğini gördük ve çözümün bir parçası olmaya karar verdik.” şeklinde konuştu. Kadın mühendis oranının düşüklüğünün yanı sıra nitelikli mühendis problemi yaşandığına da değinen Koç “Yüksek puanlı isim yapmış bir üniversiteye girmek çok kritik değil, önemli olan donanımlı olarak mezun olmak ve azmini koruyarak fark yaratmak” dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Yöneticisi Ceyda Alpay, 2016 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine değindi.  Her projede farklı kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Alpay, Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin birçok kalkınma hedefini aynı anda içinde barındırdığını dile getirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yapan Alpay,  projenin üniversite programı kapsamında sağlanan imkanlara da değindi ve lise programında da benzer etkili sonuçlar elde ederek başarılı bir eğitim dönemi geçirme temennisinde bulundu.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Altınbaş Üniversitesi, Cumhuriyetin Maliye ve İktisat Politikaları Paneli ’ne ev sahipliği yaptı.

“Türkiye büyük bir potansiyele sahip. / Siyaset ile ekonomi ayrılmalı” Dr. Mahfi Eğilmez; “Türkiye büyük bir …