ÖRAV “STK’LAR İÇİN SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ” PROGRAMINDA

ÖRAV “STK’LAR İÇİN SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ” PROGRAMINA KATILDI

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF) tarafından 2017 Şubat ayından beri yürütülen ve Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) da programda yer alan 10 sivil toplum kuruluşundan birisi olduğu “STK’lar için Sosyal Etki Yönetimi” programı, 20 Şubat’ta gerçekleşen kapanış ve bilgilendirme toplantısıyla son buldu. Program STK’ların sosyal etki yönetimi konusunda farkındalık, bilgi ve beceri düzeylerini artırmayı amaçlıyor.

Program kapsamında Öğretmen Akademisi Vakfı, kuruluş aşamasının hemen ardından bünyesine katmaya başladığı, geliştirdiği eğitim programlarının yaygınlaştırılmasında büyük rol oynayan 230 Kısmi Zamanlı Eğitimcisini yetiştirme süreçlerinin yarattığı sosyal etkiye odaklandı. Bugüne kadar farklı başlıklar ve düzenli aralıklarla yaptığı eğitim ve atölye çalışmaları, danışmanlık hizmetleri ve geri bildirim raporlamalarıyla Kısmi Zamanlı Eğitimcilerinin “Öğretmen Eğitimcisi” alanındaki gelişimine destek sağlayan Vakıf, “STK’lar için Sosyal Etki Yönetimi Programı” kapsamında, eğitimcileri ile yarattığı sosyal etkiyi ölçümleme çalışmalarını yürütüyor.

Gelecek nesilleri eğitecek öğretmenlerin daha donanımlı bireyler olması gerektiği inancıyla faaliyet gösteren ÖRAV, öğretmen eğitimi konusunda Türkiye’de faaliyet gösteren ilk ve en etkin sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyor. Vakıf aynı zamanda, geliştirdiği “Öğretmenden Öğretmene” mesleki gelişim modeliyle, Türkiye’de Öğretmen Eğitimcisi Yeterliliği tanımlama ve geliştirme boyutunda da önemli bir görevi üstleniyor ve örnek teşkil ediyor.

KUSİF ile yürütülen “STK’lar için Sosyal Etki Yönetimi Programı” bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, öncelikle Öğretmen Eğitimcisi Yeterlilikleri konusunda kapsamlı bir rapor hazırlayacak olan ÖRAV, bu rapora paralel olarak Kısmi Zamanlı Eğitimcileri ile yarattığı sosyal etkisini ölçümlemeyi ve çıktılarını 2019 yılında raporlamayı hedefliyor. Raporun Türkiye’de Öğretmen Eğitimcisi Yeterlilikleri alanında yapılan en kapsamlı ve yol gösterici rapor olması amaçlanıyor.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Kadıköy Anadolu Lisesi Kütüphanesi, Kayalar Ailesi Desteğiyle Yenilendi

Kadıköy Anadolu Lisesi bünyesinde yer alan kütüphane, Kayalar ailesinin desteğiyle yenilendi. 17 Mayıs Cuma günü …