MÜDÜRLER YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLA GÖREVLENDİRİLECEK

‘MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce test usulüyle yazılı sınav yapılacak. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağırılacak. Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek.
Eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilecekler, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek. ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ Resmi Gazete’nin 21 Haziran 2018 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce test usulü ile yazılı sınav yapılacak. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Yazılı sınavlarla ilgili duyuru, sınav tarihinden en az 30 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinde ilan edilecek. Yazılı sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacak. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilecek.

Sözlü sınava alınacakların belirlenmesinde, yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak üzere en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınacak.

SÖZLÜ SINAV
Yazılı sınav sonucunda oluşan sıralamaya göre, en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağırılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağırılacak.

Müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacak.

Başarılı olan adaylardan müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacak.

20 EĞİTİM KURUMU TERCİH ETME HAKKI
Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek.

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan, müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları, yazılı sınav puanının yüzde 60’ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40’ı dikkate alınarak belirlenecek.

Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren, bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerli olacak.

Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek. Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacak.

OBJEKTİF OLMAYABİLİR
Yönetmeliği yorumlayan Eğitimci Alaaddin Dinçer şunları söyledi:
“Şu anda sözlü sınavı yapılan ve görevlendirme bekleyenler için süreç eski yönetmeliğe göre devam edecek. Yani yazılı sınav da yapılmadığına göre seçim sonrası görevlendirme eski sisteme tabi olacak. Yazılı ilanı, insanların yazılıya girmesi, sonuçlarının açıklanması, mülakat ilanı ve sonuçlarının açıklanması gibi süreçler değerlendirildiğinde bu yönetmeliğin gelecek bir yıl için hiç anlamı yok diyebiliriz. Sonuç olarak, MEB geçmişte yaptığı yanlış uygulamaları gelecekte de yapmaya devam edeceğini söylüyor. Bir adaya sözlü sınavın alt sınırı olan 60 puanın altında yani 59 puan vererek sistem dışına itmek olasılık dahilinde. Ya da yazılıdan zar zor 60 puan alan birine sözlüde 100 verilerek her türlü avantajlı duruma getirilebilir. Geçmişte yapılan uygulamalarda benzer binlerce örneğe rastlamak mümkün.”

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

HER ZAMAN KALBİMDESİNİZ.