MEMURUN HAKKI YERİNE KENDİ MENFAATİNİ ÖN PLANDA TUTANLAR KAZANAMAYACAK

SAHİM-SEN BAŞKANI AKARKEN:

ANAYASA MAHKEMESİ % 2 BARAJI İLE ‘HUKUKA AYKIRI’ DEDİ, ADALET YERİNİ BULDU!

AYM, kamu görevlilerinde toplu sözleşme ikramiyesindeki “yüzde 2” şartını iptal etti. AYM’nin bu karar ile bir hukuksuzluğun önüne geçtiğini ifade eden SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, “Demokratik ülkelerde barajlardan söz edilemez. Bu antidemokratik uygulamaya karşı tüm sendikaların birlik içinde hareket etti. AYM, % 2 barajına ‘hukuka aykırı’ dedi. Adalet yerini buldu.” yorumunda bulundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Anayasa Mahkemesi, Kanunun 11. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen ek 4. maddesinde yer alan “yüzde 2” ibaresini iptal etti. Buna göre, kamu görevlilerine, toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2’sini üye olarak kaydeden sendikalara üye olma koşuluyla toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören düzenleme Anayasa’ya aykırı bulundu.

DEMOKRATİK ÜLKELERDE BARAJLARDAN SÖZ EDİLEMEZ

Baraj uygulamasının antidemokratik olduğunu ifade eden Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, yüzde 2 sendikal baraj konusundaki hukuksuzluğa en başından beri karşı çıktıklarını belirtti. Bu konuda dik duran sendikalardan biri olduklarının özenle altını çizen Akarken, şahsi menfaatlerini ön planda tutan birtakım zümreler tarafından, çalışanın hak ve menfaatlerini gözetmeden %2 sendikal baraj konusunun desteklendiğini söyledi. Bu desteklemelerin ardından demokrasiye, hukuka, sendikal özgürlüğe, gelişmişliğe ve çalışma barışına engel teşkil edecek şekilde %2 sendikal baraj getirildiğini aktaran SAHİM-SEN’in Başkanı Akarken, bu antidemokratik uygulamaya ilişkin SAHİM-SEN olarak dava açtıklarını da hatırlattı.

AYM % 2 BARAJINA ‘HUKUKA AYKIRI’ DEDİ, ADALET YERİNİ BULDU

Bu antidemokratik uygulama kapsamında birçok sendikanın ortak hareket ettiğini ifade eden Akarken, “Anayasa Mahkemesi tarafından %2 sendikal baraj hususu esastan görüşüldü. Netice itibariyle; Anayasa Mahkemesi %2 sendikal barajı HUKUKA AYKIRI bularak iptal etmiştir. Kısacası adalet yerini bulmuştur. Zaman kaybetmeden, hak-hukuk-adalet ve liyakattan yana olarak yola devam edebilmek gerekmektedir. 4688 sayılı kamu sendikaları kanunun yeniden yapılandırılması gerektiği sık sık dile getirilmekte. Daha önce yapılan yanlışlara bir yenisini eklenmemesi için bu konu hakkında STK’larla birlik beraberlik içinde birlikte çalışılmalıdır. Dün yüzde birler sonra yüzde 2 barajlarla hak kaybı yaratılmıştır. Yüzde 2 barajla eksik ödeme alan kamu personelinin mağduriyeti kaldırılmalı, toplu sözleşme ikramiyesi adı altında devletin kasasından çıkan ödemeler iptal edilmeli. Emekliliğe yansıyan tek kalem maaş biran önce yürürlüğe konulmalıdır” dedi.

MEMURUN HAKKI YERİNE KENDİ MENFAATİNİ ÖN PLANDA TUTANLAR KAZANAMAYACAK

Adaletin herkes için gerekli olduğunu ifade eden SAHİM-SEN başkanı Akarken son olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Memurun hakkını savunmayıp kendi çıkarlarını düşünerek hareket edenler memurluğu ve kazanılmış hakları yok edenlerdir. Yüzde 2 baraj Anayasa Mahkemesi’nden dönünce şimdi hedefe 4688 sayılı Kamu Sendikaları kanunu oturtuldu. Hak hukuk adaletten bahsedenler memurların özlük hakları yerine kendi menfaatlerinin korumasını esas almışlardır. Bu durum kabul edilemez. Memurun emekli sandığı, giyim yardımı, taban aylık, ek gösterge, ulaşım bedeli, promosyon güncellenmesi ,yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması gibi birçok kanuni düzenlemeye ihtiyacı varken 4688 sayılı kanunun üzerine düşmesi anlaşılır gibi değildir. Şahsi çıkar menfaati üzerine kurulu sendikal anlayışı kabul etmiyoruz.”

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

LGS TERCİHLERİNDE ADAYLARA ÜCRETSİZ DESTEK

Beylikdüzü Belediyesi’nin ‘LGS Tercih Günleri’ devam ediyor. 1-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen tercih günlerinde alanında …