MAYA VAKFI AFET BÖLGELERİNE NİTELİKLİ RUH SAĞLIĞI ÇALIŞANI KAZANDIRIYOR

TRAVMA BİLGELİĞİ EĞİTİMİYLE

AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞABİLECEK
RUH SAĞLIĞI HİZMET SAĞLAYICILARI YETİŞTİRİLİYOR

Odağına travmatik deneyimlere maruz kalmış ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kısıtlı çocukları alan Maya Vakfı, “Travma Bilgeliği: Saha Uygulayıcısı Eğitimi” programıyla afet bölgesinde görevlendirilmek üzere nitelikli psikososyal destek çalışanı yetiştiriyor. Programa başvuran Türkiye’nin farklı şehirlerdeki üniversitelerinden yeni mezun olmuş 1.400 kişi arasından seçilen 27 genç psikolog ve sosyal hizmet çalışanına aile-çocuk odaklı temel travma başta olmak üzere birçok eğitim veriliyor. Vakıf program aracılığıyla ruh sağlığı alanındaki fırsat eşitsizliğinin önüne geçmeyi ve afet sahasındaki uzman psikososyal çalışan eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

Odağına travmatik deneyimlere maruz kalmış ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kısıtlı çocukları alan Maya Vakfı, “Travma Bilgeliği: Saha Uygulayıcısı Eğitimi” programıyla deprem bölgesinde çalışabilecek yetkinlikte ruh sağlığı hizmet sağlayıcıları yetiştiriyor. Ruh sağlığı istihdamındaki fırsat eşitsizliğinden yola çıkan Maya Vakfı bu programla, kapsamlı bir travma eğitimi görmeyen ve deprem bölgesinde aktif görev almak isteyen yeni mezunlar için eğitimler düzenliyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ikamet eden 1.400 kişinin başvurduğu programa, saha çalışmalarında katılım deneyimi bulunmayan 27 genç psikolog ve sosyal hizmet çalışanı kabul edildi. Bu kapsamda Maya Vakfı, ilk etapta aile-çocuk odaklı temel bir travma eğitimi verdiği 27 katılımcıyı travma konusunda bilgili hale getirerek ruh sağlığı alanına nitelikli meslek elemanı kazandırmayı hedefliyor.

“Afet Bölgelerine Travma Bilgili Ruh Sağlığı Çalışanları Kazandırmaya Devam Edeceğiz”

Travma Bilgeliği programıyla saha çalışanlarının ve afetten etkilenen bireylerin iyilik hallerini aynı anda desteklediklerini söyleyen Maya Vakfı Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal, “Maya Vakfı olarak bu zamana kadar çalıştığımız afet bölgelerinde, psikososyal destek çalışanları açısından bir yetersizlik olduğunu, halihazırda bulunan çalışanların ise hem kapasite hem de iyilik hali konusunda desteklenmeye ihtiyaç duyduklarını gözlemledik. Deprem bölgesinde görev yapan ruh sağlığı çalışanlarından özellikle son yıllarda tükenmişliğin arttığına dair geri bildirimler alıyoruz. Bu sebeple “Travma Bilgeliği: Saha Uygulayıcısı” programıyla psikososyal destek sağlayıcılarına sadece eğitim vermeyi değil aynı zamanda saha içinde kendi ruh hallerini de korumalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Vakıf olarak programımızdan yararlanan 27 kişiyi, sahada göreve başladıklarından itibaren 6 ay boyunca süpervizyon eğitimleriyle de destekliyoruz. Maya Vakfı olarak özellikle afet bölgelerinde kapasite geliştirme programlarının sürdürülebilir ve saha içine etik ilkeler çerçevesinde hareket eden, alanında uzman ve travma bilgili ruh sağlığı çalışanları kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz.’’ açıklamalarında bulunuyor.

Maya Vakfı Ekibi Sahadaki Deneyimlerini Paylaşıyor

“Travma Bilgeliği: Saha Uygulayıcısı Eğitimi” programı kapsamında, 27 katılımcı ile 2 ay boyunca haftada 7 saat olacak şekilde 12 eğitim oturumu online olarak gerçekleştirilecek. Eğitimler doğrultusunda katılımcılar, travma sonrası stres tepkileri, afet sahasında travmaya müdahale, ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışmaları, kayıp ve yas, çocuk ve ailelerle ilk görüşme, saha güvenliği, ikincil travmatizasyon ve öz bakım konularında bilinçlendirilecek. Program, bölgede karşılaşılabilecek sorunların, vaka çalışmalarının ve Maya Vakfı ekibinin sahadaki deneyimlerinin paylaşılmasıyla zenginleştiriliyor. Teorik bilgilerin yanı sıra eğitimlerin uygulama aşamasının da öğretileceği programda, yeni mezun ruh sağlığı uzmanlarına işe başlama noktasında yardımcı olacak CV hazırlama ve mülakat süreci konularına da yer veriliyor.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

AŞIRI SICAK HAVALARDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!

AŞIRI SICAK HAVA DALGASI GELİYOR SICAK HAVALARDA ÇALIŞANLAR DİKKAT! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre …