KADIN KÖY ÖĞRETMENLERİNE DESTEK ZURICH’E ALTIN ÖDÜLÜ GETİRDİ

Zurich Sigorta tarafından, Z Zurich Vakfı katkılarıyla, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Eğitim Derneği (TED) ortaklığıyla 2018 yılı itibarıyla hayata geçirilen “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz” projesi, 15. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirketler Ödüllerinde “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık” kategorisinde Altın Ödüle layık görüldü. 

 

Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen zirvede Zurich Sigorta, “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz” projesiyle, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına değer katan kuruluşlar arasına girerek Altın Ödülü kazandı. Organizasyonda projeler “pozitif etki yaratma, ölçeklenebilirlik düzeyi, yenilikçi ve ilham verir olması, net ve somut sonuçlar taşıması, paydaş katılımı ve kapsayıcılık ile bütünsel yaklaşım” kriterlerine göre değerlendirildi.

 

6 yılda binden fazla kadın köy öğretmenini ve 30 binden fazla öğrenciyi olumlu etkiledi

“Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz” projesi, meslek hayatına yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerinin çalışma hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı, mesleki olarak gelişimlerine katkıda bulunmayı ve öğretmen vizyonuyla görev yaptıkları bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlayan bireylere dönüşmesini amaçlıyor. Zurich Sigorta, kamu-özel sektör-sivil toplum iş birliği anlamında örnek olma özelliği taşıyan proje ile 6 yılda 77 il ve 938 köyden toplam 1.138 öğretmene birebir temas ederek, öğretmenler aracılığıyla 30 binden fazla öğrencinin ve 150 binden fazla aile bireyinin hayatında olumlu etki yaratmayı başardı.

 

Bireysel motivasyondan yerel kalkınmaya

Projede kadın öğretmenlerin mesleklerine ve kendilerine olan inanç ve motivasyonlarının yükseltilmesi bunun yanında öğrencileri ve bölge halkı için rol model olmaları destekleniyor. Projenin ana hedef grubunun köy öğretmenleri olması köy okulu öğrencilerinin nitelikli eğitime erişimini kolaylaştırarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlıyor. Aynı zamanda projenin Sosyal Etki Yaratan Öğretmen Modülü ile öğretmenlerin sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk projeleriyle yerel kalkınmaya destek olmaları hedeflenerek toplumsal yatırım alanında sürdürülebilir bir model oluşturuldu.

 

Rakamlarla “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz”

 

 

  • Proje ile 77 il ve 938 köyden toplam 1.138 öğretmene birebir temas ederek öğretmenler aracılığıyla 30 binden fazla öğrenciyi ve 150 binden fazla aile bireyini olumlu etkiledi.
  • Bugüne kadar çevrimiçi ve yüz yüze olarak toplamda 841 saat eğitim verilmiştir. Katılımcı öğretmenlerle birlikte bu eğitimler değerlendirildiğinde verilen eğitimlerin çarpan etkisi 61.282 saat olarak belirlenmiştir.
  • Proje öğretmenleri tarafından eğitimde oyunlaştırma üzerine kuramsal temeller, teoriler, modeller ve ders planlarının yer aldığı ve öğretmenler için bir başucu kitabı olma özelliği taşıyan “Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Oyunlaştırılmış Ders Planları” isimli bir kitapçık çıkarılmıştır.
  • Sosyal Etki Yaratan Öğretmen Modülünü tamamlayan öğretmenler tarafından ise akran zorbalığını önlemekten biyolojik çeşitliliğin korunmasına, yerel üreticilerin desteklenmesinden kadın sağlığı ve aile planlamasına kadar pek çok farklı alanda toplam 55 proje üretilmiştir.

 

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

LÜTFEN OKUYUNUZ

İlçemizde maddi durumu yetersiz öğrencilere dağıtılmak üzere İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri için (Milli Eğitim …