ÇOCUKLAR YETİŞKİNLERİN ÇOCUK HAKLARINI BİLDİĞİNE İNANIYOR MU?

Türkiye’de yaşayan her iki çocuktan biri yetişkinlerin çocuk haklarına saygı duymadığını düşünürken yine her iki çocuktan biri sahip olduğu haklardan haberdar bile değil.  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; bu gerçeklikten yola çıkarak, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’de yaşayan çocukların mevcut durumuna dair hazırladığı çarpıcı bir raporu kamuoyuyla paylaştı. Çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan rapor, ülkedeki çocukların karşılaştığı zorlukları ve ihtiyaçlarını ortaya koydu.

ÇYDD Çocuk Güvenliği Birimi Odak Kişisi Hasan Kızıldağ tarafından hazırlanan raporda; eğitim, sağlık, güvenlik ve katılım haklarına yönelik Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan kırılgan gruplara mensup çocukların maruz kaldığı zorluklar detaylı bir şekilde analiz edildi. Türkiye’de çocuk olmayı çok boyutlu şekilde incelemeye imkân sağlayan bu rapor, çocukların yaşantı ve ihtiyaçlarına yönelik dikkat çekici sonuçlar sunmanın yanı sıra; başta erken çocukluk ve okul öncesi eğitim ile zorunlu ilköğretim ve örgün eğitimden kopuşlar olmak üzere eğitim sistemine dair ciddi şekilde düşünülmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. 13-17 yaş grubundaki çocukların %50,5’inin sınava iyi hazırlanmış olsa bile endişeli hissettiklerinin belirtildiği raporda yer alan veriler, öğrencilerin eğitim sistemine olan güvensizliğini açık bir şekilde ifade ederek yetkilileri harekete geçmeye davet etti.

Cumhuriyetin 100. yılında çocukların mevcut durumuna ilişkin hazırlanan raporda; eğitim sistemindeki eşitsizliklerin dışında çocuk işçiliği, çocuğa yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet,  çocuk istismarı, çocuk evlilikleri vb. konular dikkat çekici diğer başlıklar olarak ön plana çıktı. Raporda yer alan 2022 yılında 10 binden fazla kız çocuğunun resmi nikâhla evlendirildiğine yönelik ifadeler, raporun en çarpıcı verilerinden birini ortaya koydu. Ayrıca, mülteci çocukların yaşadığı zorluklar ile çocukların deprem ve pandemi sürecinde karşılaştığı ekonomik sıkıntılar, raporun diğer önemli başlıkları olarak göze çarptı.

ÇYDD’den Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili yapılan açıklamada; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edildiği 20 Kasım 1989’dan tam 68 yıl önce 2 Mayıs 1921’de, çocukları “geleceğin birer yıldızı ve ikbal ışığı “ olarak betimleyen cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan etmesine vurgu yapılarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyüyebilmelerini destekleyerek laik, bilimsel ve kamusal eğitim ile geleceğe hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan tüm ülkelerin başta çocukların yaşam hakkı olmak üzere savaşların durdurulması ve çocuk haklarının hayata geçirilmesi için gerekli önlemleri almasının ve çocuklara yönelik çalışma sürdüren sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde olmasının gerekliliği ifade edildi.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

VAN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE ÇOCUKLAR HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali’nde …