BİR GÜN OKUL, 4 GÜN İŞLETME

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerinin kapasitelerinin arttırılması ve güçlendirilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Millî Eğitim Bakanlığı ülkemizde kronik hâle gelen mesleki ve teknik eğitim sorununu iyileştirmek için son aylarda önemli adımlar attı. Kuşkusuz mesleki ve teknik eğitimin çok önemli bir ayağını mesleki eğitim merkezleri oluşturuyor.

Zorunlu eğitim kapsamında olan bu okullarda çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi veriliyor. Alanda büyük açığı kapatan kalfa ve ustalar da bu okullarda yetişiyor. 323 mesleki eğitim merkezinde 100 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyor. Şimdi bu binlerce öğrenciye diploma kolaylığı da geliyor.

İstihdam Sonuçları

Millî Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların istihdam durumlarını araştıran proje sonuçlarını bu hafta paylaştı. Buna göre, bu okul mezunlarının yüzde 88’i eğitim aldıkları alanlarda çalışıyor. Aslında bu sektör açısından da sevindirici? Çünkü bu okullarda öğrenciler haftada bir gün okula gidiyor, diğer günler sektörlerdeki işletmelerde beceri eğitimi alıyor. O nedenle özel sektörün bu eğitime katkısı büyük.
Ayrıca mezunların yüzde 75’i beceri eğitimi aldıkları işletmelerde çalışmaya devam ediyor. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu çerçevede açıklamalarda bulundu. Özer,  mesleki eğitim merkezleriyle ilgili elde edilen sonuçtan memnun olduğunu ifade ederek, bu merkezlerin kapasitelerinin arttırılması ve güçlendirilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Merkezlerden Ders Alanlara da Diploma 

Ancak bu merkezlerden mezun öğrencilerin, dört yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alabilmek için okul dışında mesleki açık öğretim lisesine kaydolup orada da başarılı olmaları gerekiyordu. Bundan sonra öğrenciler, bu merkezlerde akademik dersleri de alacak. Yani mesleki eğitimin yanı sıra merkezlere gelecek öğretmenlerden alacakları ders sonucunda diplomalarına kavuşacaklar.

Özer, merkezlerden mezun olanların lise diploması alabilmeleri için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu müjdesini verdi: “6764 sayılı kanun ile mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen fark derslerini tamamlama zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerinden ustalık belgesini almaya hak kazanmış mezunların diploma alabilmeleri için bakanlıkça belirlenen fark derslerini açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmaları zorunluluğu getirilerek, diplomaların Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi sağlanacak. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, sadece bu yolla diploma alabiliyorlardı.”

Yüz Yüze Eğitim İmkânı

Millî Eğitim Bakanlığı bu konuda sorunu çözecek doğru bir adımı da bu öğrencilere yüz yüze eğitim alma şansı tanıyarak attı. Ortaokul mezunu çırak, kalfa ya da usta hangi yaşta olursa olsun mesleki eğitim merkezinde eğitim alan herkes sınavları başarıyla bitirdiğinde lise diplomasına sahip olabilecek. Kuşkusuz öğretmenlerin özellikle akademik dersleri bu merkezlere gelerek vermeleri öğrencileri bu konuda rahatlatacak. Zaten alanında istihdam oranı yüksek olan ve bu nedenle sektörlerin de beklentisini karşılayan bu merkezler belki bundan böyle daha fazla kişinin tercih etmesine neden olacak. İşte bu nedenlerle önümüzdeki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısında da artış olursa şaşırmamalı.

Uygulama Gelecek Yıl

Öğrencilerin açık ortaöğretim yoluna ilave olarak istemeleri durumunda mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini alabilmesi hedefleniyor. Hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindi. Hazırlıklar tamamlandığında mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya halen uygulamada olan açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme imkânına sahip olabilecek. Çalışmaları bu ay tamamlanıyor, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanacak.

116 Kredi 

Mesleki eğitim merkezi öğrencileri, lise diploması alabilmek için açık öğretim liselerine kayıt olmak zorunda. Örneğin, bir mesleki eğitim merkezi öğrencisinin mesleki açık öğretim lisesine kayıt olduğunda Türk Dili ve Edebiyatı (40 kredi), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 kredi), Tarih (12 kredi), TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (4 kredi), COĞRAFYA (8 kredi), Matematik (22 kredi), Fizik (8 kredi), Kimya (8 kredi), Biyoloji (8 kredi), Felsefe (8 kredi), Yabancı Dil (8 kredi), Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü (2 kredi) ile seçmeli derslerden toplam 116 kredi alması gerekiyor.

Dört yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alabilmek için okul dışında mesleki açık öğretim lisesine kayıt yaptırıp orada da başarılı olmaları gerekiyor. Bu durum öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerini tercih etmemelerinde önemli bir rol oynuyordu. Bakanlığın sahada yaptığı araştırmalar da mesleki eğitime gelen öğrencilerin sırf lise diplomasındaki bu zorluk nedeniyle okulu terk ettiklerini gösterince harekete geçildi.

 

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Eğitimde yapay zeka dönemi geliyor

Viewsonic Education Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle …