ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDAN BAKAN’A

Cumhuriyetimizin 100. Yılına ulaşmanın gururunu ve coşkusunu yaşadığımız bu günlerde, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için eğitim seferberliği başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı sunuyor, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan, vatanını, milletini seven ve Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak nesiller yetişmesinde önemli roller üstlenen Özel Öğretim Kurumları olarak bayrağı daha da ileri götürmek için gayret edeceğimizin altını çiziyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığımızın kısa süre içerisinde hayata geçirdiği; başta Türkçe öğretiminin önemini artıran düzenleme olmak üzere; okula devamı sağlayan önlemlerin, açık liseye geçiş kısıtlamasının, beceri temelli, uluslararası standartlarda ve kapsayıcı müfredat adımlarının atılmasının, kayıt dışı kurumlara karşı önleyici tedbirlerin alınmasının, özel öğretim kurumlarının çalışma esaslarının düzenlenmesinin, sınıf geçme ve ölçme- değerlendirme sisteminde hayata geçirilen köklü değişikliklerin, çocuklarımızın milli değerlerimize bağlılığını destekleyen çalışmaların son derece isabetli ve Türkiye Yüzyılı’nda Milli Eğitim Sistemi için hayati adımlar olduğuna inanıyoruz.

Bu ülkenin eğitimine değer katmaya çalışan Özel Öğretim Kurumları olarak Millî Eğitim Bakanlığımızın özellikle son 6 ay içerisinde hayata geçirdiği yenilik ve yaptığı değişimleri büyük bir takdir ile karşılıyor ve başarıya ulaşması için elimizden gelen katkıyı ve desteği vereceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf TEKİN başta olmak üzere bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz ve emeği geçen tüm bakanlığımız çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Pandemi sürecinden başlayarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik dar boğaz oluşmuş, Cumhuriyet tarihimizin en şiddetli depremi yaşanmış ve üstüne bölgemizdeki savaşlar eklenmiştir. Tüm sektörlerin hissettiği bu olumsuzlukların etkisi eğitim sektöründe de en üst seviyede olmuştur. Tüm bu yaşananlara ek olarak pandemi dönemindeki ücret iadeleri ve öğrenci kayıpları özel öğretim kurumlarına verilen teşviklerin kaldırılması yaşanan sıkıntıları daha da derinleştirmiştir. Bu süreçten öğretmenlerimiz de dâhil olmak üzere özel öğretim kurumlarını oluşturan tüm paydaşlar olumsuz etkilenmiştir.

Özel öğretim sektöründe yer alan kurumlar olarak işimize hiçbir zaman salt ticari bir perspektifle bakmadık. Eğitim- öğretimin ne kadar kıymetli, öğretmenlerimizin de bu iş için bir o kadar vazgeçilmez olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Öğretmenin prestijinin olmadığı yerde eğitimin kalitesinden bahsedilemez. Öğretmenin sürekli mesleki gelişim için zaman ve imkân ayıramadığı bir ortamda okul, eğitim gelişemez.

Öğretmenlerimizi, imkanlar el verdiği ölçüde, bugüne kadar mağdur etmemeye çalıştık. Bundan sonra da kurumlarımızın koşulları iyileştiği oranda öğretmenlerimizin ücretlerine yansıtmak ve sektörümüzü cazip hâle getirmek için çaba harcayacağız. Bunu varlığımızı sürdürmenin ve işimizi iyi yapmaya devam etmenin doğal gereği olarak görüyoruz. Öğretmenlerimizi mağdur eden, istisnai de olsa, bazı kurumlarla mücadelemiz de devam ediyor.

Özel okullarımız eğitim sistemimizin inovatif yönüne ve gelişimine katkı yapan bir konumda bulunmaktadır. Özel okullarımızın yaşatılması ülkemizin geleceği için kritik öneme sahiptir. Bu zorlu dönemi daha kolay ve kısa sürede atlatmak için eğitimin, desteklenen sektörler kapsamına alınmasını bekliyoruz. Ayrıca özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için devlet okullarında çalışan öğretmenlere tanınan Sgk, vergi vb. avantajları devletimizin özel öğretim kurumlarının öğretmenlerine de sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Şanlı tarihimizden aldığımız güç, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu vizyon ve Bakanlığımızın öncülüğü ile Türkiye Yüzyılı’nda da “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” için çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                            

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Derslerimize aç girmeyelim

Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği, “Her dört çocuktan biri okula aç gidiyor” diyerek her öğrenciye ücretsiz bir …