Akran zorbalığı, çocukların fiziksel ve duygusal sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir

kran zorbalığı, çocukların fiziksel ve duygusal sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir

Çocukların sağlıklı büyüyebilmeleri için güvenlikleri konusunda bilinçli olmak oldukça önemli. Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütünce (OECD) 37’si üye, 81 ülkede uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 verilerine göre akran zorbalığı uygulamaya katılan ülkelerin tamamında görülüyor. Aynı veriler, Türkiye’deki öğrencilerin en çok sözel ve ilişkisel zorbalığa uğradıklarını gösteriyor. Zorbalık içeren davranışlardan herhangi birine uğrayan öğrenci ortalaması OECD ülkelerinde yüzde 20, Türkiye’de ise yüzde 27 oldu.

tonguçAKADEMİ’nin rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, akran zorbalığı konusunda farkındalığı artırmak için bazı önemli noktalara değiniyor:

  • Zorbalık fiziksel, sözlü veya duygusal olabilir. Çocuğunuzun davranışlarını yakından izleyin. Herhangi bir değişiklik veya olumsuz işaret gördüğünüzde zorbalığı tanıyarak hemen müdahale edin.
  • Çocuğunuzun kendini güvende hissetmesi için düzenli ve açık iletişim kurarak ona duygusal destek verin.
  • Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini gözlemleyin. Kiminle zaman geçirdiğini ve nasıl davrandığını takip edin.
  • Çocuğunuzla zorbalık konusunda dürüst bir şekilde konuşun. Ona zorbalığın yanlış olduğunu ve herkesin birbirine karşı saygılı davranması gerektiğini anlatın.
  • Eğer çocuğunuz zorbalığa maruz kalıyorsa bir uzman yardımı alın.

Akran baskısının müfredata eklenmesinin, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve empati yeteneklerini artırmalarına yardımcı olacağını belirten Çağla Akyavaş: “Bu anlamda okullarımızdaki psikolojik danışmanlarımıza da büyük bir görev düşüyor. Psikolojik danışmanlarımızın, öğrenciler arasındaki ilişkilerde bulunan dinamikleri anlama ve olumlu bir öğrenme ortamı sağlama konusunda daha etkili adımlar atacaklarına dair bir şüphemiz yok. Akran baskısının/zorbalığının müfredata girmesi, özellikle grup çalışmaları, proje ödevleri, sunumlar ve konuşma sınavlarında öğrencilerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarını sağlayacaktır. Buna ek olarak birbirlerinin hatalarını tolere etme, sosyal uyumlarını güçlendirme, sosyal anksiyeteyi azaltma, grup içinde dayanışma ruhunu teşvik etme ve okula gelme isteğinde artışa neden olan faydalı bir uygulama olacaktır. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki akran baskısı eğer olumlu anlamdaysa öğrencilerde çalışma azmi yaratırken, olumsuz olduğunda ciddi problemler doğurabiliyor. Dolayısıyla bu yenilikçi adım, öğrencilerimizin okul ve sosyal hayatlarına önemli bir katkıda bulunacaktır” dedi.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

OKULLAR AÇILMADAN İKİ BİN KURS KAPANACAK

MEB Özel Öğretim Genel Müdürlüğü internet sayfasında “İZİNSİZ EĞİTİM FAALİYETİ İHBARI” linkine 1 Eylül.2023 ten …