2024 İNSAN HAKLARI PROJE ÇAĞRISI

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılığı doğrultusunda her yıl sivil toplum projelerini desteklemektedir.
2024 İnsan Hakları proje çağrısı kapsamında, düşünce ve ifade özgürlüğü, kültür ve sanat hakkı ve ayrımcılıkla mücadele de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni desteklemeyi amaçlayan projelere özen gösterilecektir.
Özellikle LGBT+ topluluğuna olan dayanışmamızı ifade ederken, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve aşağıdaki hedeflere özel öncelik verilecektir:
• Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin sona erdirilmesi;
• Ekonomik güçlendirme, sosyal ve eğitim haklarına evrensel erişim;
• Bedensel özerklik, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları;
• Kadınların siyasi ve kamusal hayata katılımının ve liderliğinin güçlendirilmesi;
• Marjinalleştirilmiş nüfusların güçlendirilmesi (mülteci kadınlar, yoksulluk ve engellilik).
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2024 yılında da 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin mağdurlarıyla dayanışmaya özel önem verilecektir. Felaketin sosyal sonuçlarıyla ilgili konuları ele alan projeler değerlendirmeye alınacaktır.
Seçilen projelerin bu hedeflere ulaşmak için somut eylem önerileri olmasına, bu konularda kamu farkındalığı ve savunuculuğunu hedeflemesine, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitesini geliştirecek veya toplumsal cinsiyet eşitliği stratejilerini yansıtmalarına önem verilecektir.
2024 İnsan Hakları proje çağrısı tutarı 50 000 Avrodur. Seçilen projeler, jürinin en geç Nisan 2024 sonuna kadar açıklanacak olan kararına bağlı olarak 5.000 ila 15.000 Avro arasında bir meblağ alacaktır.
Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2024.
Başvurunuzu siviltoplum@ifturquie.org adresine INSANHAKLARI2024_(STK’nın adı) konulu bir e-posta göndererek tamamlayabilirsiniz.
Uygunluk kriterleri:
• Projeler en geç 15 Mayıs 2024 tarihinde başlamalı ve 30 Kasım 2024 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
• Talep edilen hibe 5.000 ila 15.000 Avro arasında olmalı ve toplam proje bütçesinin %80’ini aşmamalıdır.
• Operasyonel maliyetler (proje ile ilgili olmayan idari maliyetler, kira, ofis ekipmanı) toplam bütçenin %20’sini aşmamalıdır.
Sağlanması gereken belgeler:
• Bütçeli proje teklifi
• Yasal temsilci(ler) tarafından imzalanmış, projenin sunulma nedenlerini ve talep edilen miktarı belirten başvuru mektubu.
• Kuruluşun ana sözleşmesi (tüzük).
Detaylı bilgi ve belgeler için : https://www.ifturquie.org/haber/appel-a-projets-droits-de-lhomme-2024/

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

SAHTE DİPLOMA SAHİCİ ELLERDE YETİŞECEK KUŞAĞIN KATLEDİLMESİDİR

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber-İstanbul) Geçtiğimiz günlerde Öğretmenim Dergisi haber merkezine Neafoni Haber Ajansı tarafından gönderilen bir …