DOM VE DOMGİL-LİK

PROF. DR. İSMET GEDİK

Fiyat: 20.00 TL

Satın Al

Doğa, doğum – ölüm döngüsüne dayalı sürekli bir değişim – dönüşüm içinde olmak, ama oluşan hiçbir varlık da ebedi ömürlü olmamak zorundadır. Doğada “süreklilik” arz eden sistemler egemendir ve bu sistemler varlıkların birbirleriyle uzlaşarak ortaklıklar oluşturmaları şeklinde gerçekleşmektedir.

Hücrelerimiz “çevrende neler olup – bitiyor, araştır da ona göre işlem yapılsın” mantığıyla, beynimizi muazzam senaryolar üretecek şekilde oluşturmuşlardır. Hücrelerimizin bizleri donattığı bu yorumlama – bilgi – oluşturma yeteneğinin temel amacı sorunlarımızın çözümüne yönelik olmak zorundadır. Bilgi ve mantık sorunları çözme yeteneğidir. Bilgileriniz doğruysa ve mantığınız sağlamsa, sorunlarınızı çözersiniz.

Allah’a inanan, dinamik sistemli düşünüp – davranacağından sorunlarını çözecek mantığa sahiptir. Allah’a inanmakla bir peygamber aracılığıyla Allah’a inanmak arasında büyük fark vardır. İlkinde sorunlar çözülürken, ikincisi hep sorunlar doğurur.