EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını bildirdi.

EĞİTİM FAKÜLTELERİ EĞİTİMİ GELİŞTİRİLECEK
Her okulun bir gelişim planı ve modeli var. Her bir okulu anlık olarak yaklaşık 20 küsur parametre üzerinden izlemek ve hangi okulun neye ihtiyacı olduğunu görmemizin mümkün olduğu bir okul bu. Okul yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarını kısmen arttırıyoruz. Her okul müdürü açısından çok önem taşıyor. Müdürün yeterliliği çok önemli. Tüm yöneticilerimizin liyakat temelli olmasını istiyoruz. Bir okul mimarisi kuruyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise bütünleşik olarak kuruluyor. İlkokulla üniversitenin bağlantısı var. Okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak çok önemli. Müfredatla ilgili bir başka şeyi paylaşmak isterim. Genelde müfredatı çıkarır, sonra öğretmen eğitimi yaparız. Aslında müfredatı yazmadan önce öğretmenlerin eğitimini tamamlamak, sonra müfredat yazmak gerekiyor. Daha az ders saati, daha az ders çeşidinin söz konusu olduğu bir müfredattan söz ediyoruz.

Öğretmen yetiştirme de çok kritik. Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirmenin muhakkak değişmesi lazım. Kaynağı kontrol etmeden sistemi kontrol edemeyiz. O sebeple pilot uygulamadan başlayıp yayarak pilot eğitim fakültelerinin oluşturulması.
Sadece mezun olacak öğretmen adaylarımızın değil, mevcut öğretmenlerimiz için de kritik durumlar söz konusu.

TÜRKİYE’NİN ÖĞRENME HARİTASI ÇIKARILACAK
Veriye dayalı eğitim önemli kriterlerimizden biri. Verinin nasıl kullanıldığı çok çok önemli. Bu yüzden de Öğrenme Analitiği Platformu oluşturuyoruz. Türkiye’nin öğrenme haritasının anlaşılması için çok önemli. Veri denetim birimi gibi birimler bunlara destek olacak. Üniversitelerimizde binlerce araştırma yapılıyor ancak bunların hayata konması çok da mümkün olmuyor. Bununla ilgili bir birim oluşturduk. Tüm kademelerde yönlendirme sistematiği geliyor. Çocuklarımızın birçok açıdan tanınabilmesi için bir yapı kuruyoruz. Dolayısıyla bu yapının desteklenmesi gereken ögeleri de öne çıkıyor. Örneğin sınıf öğretmenleri ve diğer bazı branşlar.

Sınav meselesi önemli bir konu. Biz bu sınava kademeler arası geçiş diye bakmıyoruz. Sınav bizim için muhakkak süratle ikinci planda olması gereken bir unsur. Zamanla sınava giren öğrenci, sınavla girilen okul sayısını, okullarımız arasındaki imkân farklılıklarını azaltırsan, doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak. Sınav sayısı, sınavın adından ziyade, sistemin ne kadar iyi olduğuyla ilgileniyoruz.

Erken çocukluk meselesi, bizim en çok bütçe ayırdığımız, zaman ayırdığımız konuların başında geliyor. İlkokul kritik bir dönem.

Okul Mahalle Spor Kulüplerini kuruyoruz. Türk Eğitim Sisteminin bel kemiği ortaöğretimde kırılıyor. Japonya, Singapur’da birçok ülkede lisede 5-6 ders var. Bizde 15-16 ders var. Bir çocuk bir sene boyunca spordan nasıl uzaklaştırılır. Alan seçimini dokuza almak, sosyal girişimcilik dersleri vermek, uluslararası sertifikasyon vermek. Bu ve benzeri birçok şey ortaöğretimdeki kritik noktamız.

MESLEKİ EĞİTİMDE BİR BECERİ SETİ OLUŞTURULACAK
Mesleki eğitim en çok sayfayı alan eğitim. Onu ıslah etmeden sınavlara yığılmayı çözemeyiz. Mesleki eğitimde alan ve dal rehberliğinde bir beceri seti oluşturuyoruz. Dokuzda teorik derslere başlayan meslek lisesi öğrencilerinin niye okulu terk ettiklerini görmek mümkün. OSB, uzay teknolojileriyle, yelkencilik, değirmencilik gibi birçok alanda farklı listeler göreceksiniz. Farklı bakanlıklarımzla konuşup farklı meslek lisesi türleri açacağız. Yurtdışında da meslek okulu açma imkânımız doğacak. Üstün ve özel yeteneklilerle ilgili çok etkin bir çözümleme içindeyiz.

Bütün ilkokullara, ortaokullara, liselere dijital becerinin sızması gerekiyor. Bu sadece okul çağı çocukları için değil yetişkinler için de olacak. 22 yaşını aşmış insanların lise mezuniyetlerini sağlamak için yurtdışında yapıldığı gibi lise diploması verme imkânımız olacak. Bunun için farklı modeller geliştiriyoruz. Hayat boyu öğrenmeyi gerçekten hayat boyu öğrenme şeklinde yapacağız.

Her şey Türkiye’de hazır. Sadece modelleme ve takip çıkarmak önemli.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

“DEPREM ÜLKESİYİZ ANCAK DAYANIKLI BİNALAR YAPMAK MÜMKÜN”

DASK YARIŞMASINDA FİNALE KALDILAR Altınbaş Üniversitesi öğrencileri, DASK’ın düzenlediği 2024 Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda …