Bir halk kahramanı Aşık Şenlik
Tarih : 2011.08.15  11:14:32

Deva niyetine Sözlerini dinlememiz gereken yeterine tanımadığımız Bir halk kahramanı Aşık Şenlik

 Doğu Anadolu’da Özellikle Kars, Ardahan, Erzurum bilgesinde ve .yurt dışında Gürcistan, İran, ve Azerbaycan’da tanınan Aşık Şenlik ne yazık ki kendi insanlarımız tarafından yeterince tanınmamakta ve anlaşılamamaktadır. 1850-1913 yılları arasında yaşamış bu büyük AŞIK binlerce önemli eser üretmiş ve eserleri hala büyük bir iştahla çalınıp söylenmekte ve AŞIKLIK sanatına Referans olmaktadır.

Her dörtlüğü her satırı bir mücevher kıymetindedir. Her dörtlüğünü alıp Atasözü diye yazabilirsiniz.

 

Güvenme dünyada devlete vara
Fani dünya bir insana kalmadı
Sedd-i İskender'e Rüstem-i Zal'a
Ali gibi nece aslana kalmadı

 

Yazmış olduğu 93 koçaklaması şiiri 1. Dünya savaşı ve kurtuluş savaşımız sırasında istiklal marşı gibi bir değerle insanlarımızı cesaretlendirmiştir.

 

93 Koçaklaması

Ehli İslam olan işitsin bilsin
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
İsterse Uruset neki var gelsin
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Guşananın gılıcı geyinin donu
Gavga bulutları sardı her yanı
Doğdu goç yiğidin şan alma günü
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Asker olan bölüh bölüh bölünür
Sandınız mı Gars galası alınır
Boz atlar üstünde gılıç çalınır
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Kavga günü namert sapa yer arar
Erolan göksünü düşmana gerer
Cemi ervah biznen meydana girer
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Beni Asfer'dir bilin Urus'un aslı
Orman yabanisi balıhçı nesli
Hınzır sürüsüne dalıp gurt misli
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Hele Alosman'n görmemiş zorun
Din gayreti olan tedarik görün
At tepip baş kesin düşmanı kırın
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Şenlik ne durursuz atları minin
Sıyra gılıç düşman üstüne dönün
Artacahtır şanı bu Alosman'n
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Diğer tüm aşıklara bir değer biçmek gerekirse referans noktası Aşık Şenlik olmalıdır. Onun irticalen söz söyleyebilme yeteneği ve büyük inanç dünyası her zaman takdire ve ilgiye açık olacaktır.

 

Onun önemli divanlarından bir tanesi olan Çıldır divanını okuduğunuzda bu söylediklerimin eksik olmadığını hemen anlayacaksınız.


Ey felek senin elinen abad olan görmedim
Düşüfte cengine bir daha geri gelen görmedim
Nice yüz min Süleyman'lar hükmetti gaftan gafa
Tahtından ber garar oluf bina salan görmedim

Arşta kelam levh-u mahfuz gark oluftur nurunan
Hakdı Zebur İncil Tevrat yeten onun sırrına
Furkan'nan nasihat alan dalar daha derine
Dad-ı Hak olan gullarda nehak halan görmedim.

Sefil Şenlik aha düşüf aşk ucunnan zardadı
Ol Huda'nın bir nişanı en iptida nurdadı
Can gurban olsun Çıldıra edeb erkan ondadı
Bele diyarı gurbet elde gadir bilen görmedim..

 

1. dünya savaşından hemen önce önünü kesen bir Rus generaline yanında yüzlerce askeri varken irticalen söylediği

 

Hulusi gabilden bilsen fikrimi
Men Allah’tan Al’osmanı isterem
Merhamet sahibi ol rahmi gani
Nesli mürsel hökmü hanı isterem

Süleyman mülkünde bergarar duran
Muhammet vekili makamı nuran
Hıfsının ezberi ayeti Kur’an
Selavatl o Sulfanım isterem

Al’osman şahım var şahlar serveri
Dilinde salavat zikri ezberi
Kaftan kafa zirü zeminden beri
Hükmetmağa bir tek onu isterem

Emri Hak yedinden çekilip kalem
Var imiş ettiğim yetişti belam
Mülkünde saltanat hükmünde alem
Divanında Şevket Şam isterem

Gam günlü Şenlik’in gönlünün şadı
Çıkmaz hatırımdan Al’osman adı
Gidipti dünyanın lezzeti tadı
Mahşer günü bir mekanı isterem

Eserinde Rus generalin bile Aşık Şenliğin cesaretinden etkilenip övgüsünü esirgememiş hayatını bağışlamıştır.

Bu yönüyle de Aşık Şenlik sadece bir Aşık bir Ozan değil aynı zamanda bir halk kahramanıdır.

 

Onu daha yakından tanımak için www.asiksenlik.com sitesine girebilirsiniz.

 

Alpaslan Pehlivan Ağustos 2011

4291 kez okundu
Yazarın Diğer Yazıları
Aktif Ziyaretçi: 2 Bugün Gelen: 330 Dün Gelen: 248 Toplam Ziyaretçi: 1075495