MEB'DEN AÇIKLAMA
Tarih : 2017.12.20  10:10:07
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Dershanelerle İlgili Soru Önergesine Yanıt Verdi. Bakan Yılmaz, Düzenlemenin Yürürlüğe Girdiği 14 Mart 2014 Tarihinden İtibaren 3 Bin 530 Dershanenin Kapatıldığını Bunlardan 1.472’sinin Okula Dönüştüğünü Açıkladı. Bakan Yılmaz, Dershaneyken ‘Özel Okul’ Adı Altında Faaliyetlerini Sürdüren Eğitim Kurumlarına, Okul Olabilme Koşullarını Taşıyacak Fiziki Koşulları Yerine Getirebilmeleri İçin Verilen Sürenin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının Sonunda Tamamlanacağını da Bildirdi.

3 BİN 530 DERSHANEDEN 1472’Sİ ÖZEL OKUL OLDU Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Özel Dershanelerin Kapatılmasına İlişkin Düzenlemelerin Yapıldığı 14/03/2014 Tarihinden İtibaren 3.530 Dershanenin Farklı Bir Özel Öğretim Kurumuna Dönüştüğünü Veya Faaliyetine Son Verildiğini Açıkladı. Bakan Yılmaz, “ Özel Dershane Olarak Faaliyetine Devam Ederken Özel Öğretim Kursuna Dönüşen 152, Muhtelif Kurslara Dönüşen 1, Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezine Dönüşen 6, Özel Okullara Dönüşen 1.472 Kurum Bulunmaktadır” Dedi. Dershanelerin 01/03/2014 Tarihli Ve 6528 Sayılı Kanunun 9 Uncu Maddesiyle, 5580 Sayılı Kanunun 2 Nci Maddesinin (B) Bendindeki "Dershaneler" İbaresi Yürürlükten Kaldırılarak Kapatıldığını Belirten Bakan Yılmaz, “ Halen Faaliyetlerine Devam Eden Dershane Bulunmamaktadır” Diye Konuştu. Özel Okullara Verilen Süre 5580 Sayılı Kanun Kapatılan Dershanelerin Özel Eğitim Kurumlarına Dönüştürülmesiyle İlgili Geçici Maddeden Bahseden Bakan Yılmaz, "Bakanlık, Bunlardan 1/9/2015 Tarihine Kadar Başvuranları, Belirlenecek Esaslara Göre Uygun Görülmesi Hâlinde Öğretim Kurumlarına Dönüşüm Programına Alır. Dönüşüm Programına Alınan Kurumların, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının Bitimine Kadar Mevzuatta Öngörülen Şartları Karşılamaları Kaydıyla Dönüşebilecekleri Okul Ve Diğer Kurum Türleri İle Dönüşüm Esas Ve Usulleri Bakanlıkça Çıkarılan Yönetmelikle Düzenlenir" Hükmünün Yer Altığını Hatırlattı. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “Yukarıda Belirtilen Kanun Hükmü Gereğince Dönüşüm Taahhüdünde Bulunan Okullar 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Sonuna Kadar Gereken Dönüşümü Sağlamak Zorundadırlar. O Zamana Kadar Bu Tip Okullarımızdan Mevcut Okullarda Aranan Standartların Hepsi İstenmemiştir. Bu Okullar Taahhütlerinin Bitimine Kadar Gereken Standartları Taşıyacak Hale Gelmek Ve Gereken Dönüşümü Yapmak Zorundadırlar, Aksi Takdirde Eğitim Öğretim Faaliyetleri Durdurularak Ruhsatları İptal Edilir” İfadelerini Kullandı. Bakan İsmet Yılmaz, “Fetö İle Mücadele Kapsamında 667 Sayılı Khk İle 14 Dershane Ve 149 Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Kapatılmış, 1439 Özel Dershane Ve 55 Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Özel Okula Dönüşmüştür. Halen Faaliyet Gösteren Özel Dershane Ve Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Bulunmamaktadır” dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “14.03.2014 Tarihi İtibarı İle 3530 Özel Dershaneden 1.631 Kurum Dönüşmüş, Dönüşüm Gerçekleştirmeyen Özel Dershanelerin Faaliyetlerine Son Verilmiştir. 29.07.2017 Tarihi İtibariyle 2.006 Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezinden 1.253 Kurum Bir Başka Özel Öğretim Kurumuna Dönüşüm Gerçekleştirmiş, 337 Kurum Kurucu İsteği İle 416 Kurum Re'sen Kapatılarak Faaliyetlerine Son Verilmiştir. 14.03.2014 Tarihi İtibariyle 3.530 Özel Dershaneden 1.472'si Özel Okula Dönüşüm Gerçekleştirmiştir. 29.07.2017 Tarihi İtibariyle 2006 Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezinden 55'i Özel Okula Dönüşümü Gerçekleştirilmiştir. 667 Sayılı Khk Kapsamında 14 Dershane Ve 149 Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Kapatılmıştır” Açıklamasında Bulundu. Bakan Yılmaz, Kapatılan Dershane Ve Etüt Merkezlerinin Yerine, 15 Temmuzdan 17.10.2017 Tarihine Kadar Açılan Özel Okul Sayısının 2.520 Olduğunu Belirterek, “ Dolayısıyla Yeni Açılan Okullarda Sağlanan İstihdamın Kapatılan Okullara Oranı Çok Daha Fazladır” Dedi.

156 kez okundu
Diğer Eğitim Haberleri
Aktif Ziyaretçi: 2 Bugün Gelen: 1328 Dün Gelen: 4240 Toplam Ziyaretçi: 1108707