Eğitimciler Teog Sınavını Yorumladı
Tarih : 2017.04.27  08:16:22
8’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı (TEOG) 2’nin ikinci oturumu da tamamlandı. Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları TEOG -2 sonrası sınavda sorulan Fen Bilimleri, İngilizce ve İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülükbölüm sorularını değerlendirdi.

Senem ERTÜN- Bahçeşehir KolejiFen Bilimleri Bölüm Başkanı Fen Bilimleri sınavı sorularının ünitelere göre dağılımı: Ünite Merkezi SınavSoruSayısı MaddeninYapısıveÖzellikleri 3 Işık veSes 2 CanlılarveEnerjiİlişkileri 6 MaddeninHallerive Isı 6 YaşamımızdakiElektrik 3 “Fen Bilimleri sınavı soruları kazanımlara uygun” Sorular, MEB tarafından yayımlanan konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Canlılar ve Enerji ilişkileri ünitesindeki sorular deney ağırlıklı olup sınavın en çok soru sorulan iki ünitesinden biri olmuştur. Fen Bilimleri sınavının soruları anlaşılır, açık ve kavram yanılgısına sebep olmayacak netliktedir. Konuya hakim olmanın tek başına yeterli olmadığı; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir. Genel bir değerlendirmeyle: Düzenli çalışan, tekrar yapan, soru çözüm tekniklerini bilen öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşan bir sınav yapılmıştır. Deney sorularında kullanılan “ulaşılabilir’’ ifadeleri öğrencinin bilgisini ölçmekten çok yorumlama, sonuç çıkarma becerilerini ölçmektedir. Sınavda, Merkezi Ortak Sınav 1 ‘e ait kazanımlara ilişkin sorular yer almamaktadır. Sınav soru dağılımı, ünitelerin kazanım yoğunluklarıyla örtüşmemektedir, sınavda son konulardan ağırlıklı olarak sorular sorulmuştur. Orçun Barış- Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı “İngilizce soruları beklenilen şekildeydi” 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı 2. Dönem Merkezi Ortak Sınavı İngilizce sorularının dağılımları ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygundur.Uygulanan Merkezi Ortak Sınav’dakarşılıklı konuşma veokuduğunu anlama becerilerini ölçer nitelikte ve bunlara ek olarak öğrencilerin çıkarımlar yapmaları gereken soruların ağırlıktaolduğu gözlemlenmiştir. Sorular ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, beklendiği gibi 2. TEOG kazanımlarınaodaklanıldığı görülmektedir. Genel anlamda, düzenli bir çalışma programına sahip öğrencilerin doğru cevaplara ulaşabilecekleri nitelikte bir sınavdır. Test edilen kazanımlar ve soru dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir; KAZANIM SORU SAYISI Follow a phoneconversation 1 Describefutureplansandconcerns 1 Understandhighfrequencywordsrelatedtocommunication 1 Describetheirobligations, feelingsanddislikes 1 Clarifythemselvesand ask forclarification 1 Ask andanswerquestionsaboutpreferences 1 Express theirpreferenceabouttouristdestinationsandgivereasons 1 Exchange information on topicsrelatedtotourism 1 Makesimplecomparisonsaboutdifferenttouristattractions 1 Understandsimpletexts on communication 1 Write aboutresponsibilitiesandobligations at homeandschool 1 Describeandcomparesports, activitiesandgames 1 Understandsimpletextsaboutdailyresponsibilities. 1 Understandthetextsaboutadventures, sportsandactivities 3 Understandsimpletexts on communication 3 Acceptandrefuseinvitations 1 Ferda Gençel - Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı “Bir Kahraman Doğuyor” I. Üniteden soru gelmedi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun ünite dağılımı şöyledir: Ünite Adı Soru Sayısı Bir Kahraman Doğuyor - Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 1 Ya İstiklal Ya Ölüm 6 Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 6 Atatürkçülük 7 Merkezi Ortak Sınav-2’de, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde dikkati ilk çeken 1. Üniteye ait konularla ilgili doğrudan bir soru gelmese de bu ünite Atatürkçülük ünitesi ile bağlantılı olarak sorulmuştur. Sınav kazanımlara uygun, Mebders ve çalışma kitaplarında yer alan metinlerden seçilmiş olduğu görülmüştür.Soruları incelediğimizde özellikle Atatürk ilke ve inkılaplarına ait konuların birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir.Sınavın genelinde soruların bilgiyi yorumlama düzeyinde olduğu görülmektedir. Sınavda iki sorunun öğrencileri zorlayabileceği nitelikte olduğu söylenebilir. I. İnönü Savaşı ile ilgili soruda, Londra Konferansı’na çağrılma nedeni ve sonucunu doğru ayırt edemeyen öğrenciler hata yapabilirler. Ayrıca “halkçılık” ilkesinin değerlendirildiği soruda “eşit gelir” ifadesi öğrenciler için sorunun çözümünü zorlaştırmıştır. Sınav genel olarak değerlendirildiğinde geçen seneki sınava göre bu senenin sorularının daha açık ve net olduğu görülmektedir. Sınavdan önceki süreçte düzenli çalışan, tekrar yapan, farklı soru kalıplarına alışkın ve kavram bilgisine sahip olan öğrencilerin rahatlıkla yapabildiği bir sınav olduğu söylenebilir. Sınava hazırlık sürecimizde uyguladığımız sınavlar, verdiğimiz ödevler ve ders içi uygulamalar soruların çözümünde öğrencilerimize kolaylık sağlamıştır.

374 kez okundu
Diğer Eğitim Haberleri
Aktif Ziyaretçi: 2 Bugün Gelen: 1467 Dün Gelen: 4240 Toplam Ziyaretçi: 1108846