İyileşmeyen Yaraların Tedavisi
Tarih : 2012.06.29  11:49:07
Ülkemizde Hiperbarik Oksijen Tedavi uygulamasında Bahçelievler Hiperbarik oksijen tedavi merkezi olan Hipermer sağlık merkezi sualtı hekimi ve Hiperbarik tıp uzmanı Özgür MUTLU konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Özgür MUTLU sorularımızı şöyle yanıtladı: Hiperbarik oksijen tedavisi ne demek? ''Hiperbarik oksijen tedavisi, arttırılmış çevre basıncı altında, Aralıklarla % 100 oksijen solunmasıdır. Hiperbarik oksijen, normal atmosfer basıncının (1 ATA = 760 mmHg) üzerinde 2, 2,5, 3 Ata’ya kadar yükseltilen basınç altında, kapalı silindirik bir oda içinde, konforlu bir ortamda hastaların %100 oksijen solumaları yoluyla gerçekleştirilen sistemik bir tedavi yöntemidir''.

Hiperbarik oksijen tedavisi nerelere uygulanır?
''Hiperbarik oksijen tedavisi Özel basınç odalarında uygulanan “yüzde 100 oksijen”, diyabete bağlı ayak yaralarından otizme, karbon monoksit zehirlenmesinden beyin ödemine ve kemik iltihaplarına kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
    hiperbarik oksijen tedavisinin, diyabete bağlı ayak yaraları, dokuya ve enfeksiyonlara bağlı yaralar veya iyileşmeyen yaraların sağaltılmasında uygulanmaktadır.''

 
Sağlık Bakanlığı bu tedavi yöntemini nasıl belirler?
  T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 2001 tarihinde yayınlanan Hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili yönetmelikte aşağıdaki hastalıklar HBOT endikasyonu olarak bildirilmiştir.

· Dekompresyon hastalığı (vurgun)

· Hava ve gaz embolisi

· Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu,

· Gazlı gangren

· Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya)

· Crush yaralanmaları, kompartman sendromu    ve diğer akut travmatik iskemiler.

· Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar     (diyabetik ve non-diyabetik)

· Kronik refrakter osteomiyelit

· Aşırı kan kaybı

· Radyasyon nekrozları

· Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri

· Termal yanıklar

· Beyin absesi

· Anoksik ensefalopati

· Ani işitme kaybı

· Retinal Arter oklüzyonu

· Kafa kemikleri, sternum ve vertebra  akut osteomyelitler


Tedavinizin yan etkileri varmıdır ?
 Orta kulak barotravmasına bağlı kulak ağrısı yada kulak zarı perforasyonu

Barotravmaya bağlı kranial sinüs ağrısı, dişlerde ağrı nadiren görülebilir

Claustrophobia

Revesibl myopi

Seansların çok tekrar edilmesine bağlı bazı hastalarda reversibl trakeabronşial semptomlar ; (Substernal yanma hissi, Öksürük, Pulmoner fonksiyonlarda reversibl azalma)

Kontrendikasyonlar

    Göğüs tüpü yerleştirilerek tedavi edilmemiş pnömotoraks olgularında HBO tedavisi kesinlikle kontrendikedir.

Relatif Kontrendikasyonlar

Malignite

Gebelik

ÜSYE

KOAH

Asemptomatik Pulmoner lezyon

Klostrofobi

 

      HBO tedavisi ne zaman ve hangi hastalara yapılmalı?

''Kronik yaralarda hastaya ait altta yatan sistemik hastalığın düzeltilmesi (diyabetik hastada kan şekeri regülâsyonu…) ve enfekte yaraya uygun antibiyotik başlanması.

Uygun lokal bakıma rağmen iyileşmeyen yaralar HBO tedavisine adaydır.

Periferik iskemisi olan hastalarda ilk tercih vasküler rekonstrüksiyondur.

Vasküler rekonstruksiyon yapılamayan veya vasküler rekonstruksiyona rağmen iskeminin devam ettiği hastalar HBO tedavisine adaydır.

Kronik yaralarının tedavisinde HBO’nun faydalı etkilerinin ortaya çıkması için en az 30 seans HBO tedavisi uygulanmalıdır.

Altı  hafta tedaviye rağmen enfeksiyonda gerileme, granülasyon dokusunda artış, iskemi bulgularının düzelme görülmediği hastalarda HBO tedavisine devam etmek gereksizdir.

Gangrene giden ayakta demarkasyon hattı oluşana kadar HBO tedavisi uygulanmalıdır.

Demarkasyon hattına göre amputasyon yapılarak amputasyon güdüğü sütüre edilmeden açık bırakılmalı, yara bakımı ve HBO tedavisine postop devam edilmelidir.

Yeterli granülasyon dokusu oluştuğunda greft yada flep yönünden değerlendirilmelidir.''

 

 

 

 

Hiperbarik oksijen tedavisi nerelere uygulanır?
''Hiperbarik oksijen tedavisi Özel basınç odalarında uygulanan “yüzde 100 oksijen”, diyabete bağlı ayak yaralarından otizme, karbon monoksit zehirlenmesinden beyin ödemine ve kemik iltihaplarına kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
    hiperbarik oksijen tedavisinin, diyabete bağlı ayak yaraları, dokuya ve enfeksiyonlara bağlı yaralar veya iyileşmeyen yaraların sağaltılmasında uygulanmaktadır.''

 
Sağlık Bakanlığı bu tedavi yöntemini nasıl belirler?
  T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 2001 tarihinde yayınlanan Hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili yönetmelikte aşağıdaki hastalıklar HBOT endikasyonu olarak bildirilmiştir.

· Dekompresyon hastalığı (vurgun)

· Hava ve gaz embolisi

· Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu,

· Gazlı gangren

· Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya)

· Crush yaralanmaları, kompartman sendromu    ve diğer akut travmatik iskemiler.

· Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar     (diyabetik ve non-diyabetik)

· Kronik refrakter osteomiyelit

· Aşırı kan kaybı

· Radyasyon nekrozları

· Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri

· Termal yanıklar

· Beyin absesi

· Anoksik ensefalopati

· Ani işitme kaybı

· Retinal Arter oklüzyonu

· Kafa kemikleri, sternum ve vertebra  akut osteomyelitler


Tedavinizin yan etkileri varmıdır ?
 Orta kulak barotravmasına bağlı kulak ağrısı yada kulak zarı perforasyonu

Barotravmaya bağlı kranial sinüs ağrısı, dişlerde ağrı nadiren görülebilir

Claustrophobia

Revesibl myopi

Seansların çok tekrar edilmesine bağlı bazı hastalarda reversibl trakeabronşial semptomlar ; (Substernal yanma hissi, Öksürük, Pulmoner fonksiyonlarda reversibl azalma)

Kontrendikasyonlar

    Göğüs tüpü yerleştirilerek tedavi edilmemiş pnömotoraks olgularında HBO tedavisi kesinlikle kontrendikedir.

Relatif Kontrendikasyonlar

Malignite

Gebelik

ÜSYE

KOAH

Asemptomatik Pulmoner lezyon

Klostrofobi

 

      HBO tedavisi ne zaman ve hangi hastalara yapılmalı?

''Kronik yaralarda hastaya ait altta yatan sistemik hastalığın düzeltilmesi (diyabetik hastada kan şekeri regülâsyonu…) ve enfekte yaraya uygun antibiyotik başlanması.

Uygun lokal bakıma rağmen iyileşmeyen yaralar HBO tedavisine adaydır.

Periferik iskemisi olan hastalarda ilk tercih vasküler rekonstrüksiyondur.

Vasküler rekonstruksiyon yapılamayan veya vasküler rekonstruksiyona rağmen iskeminin devam ettiği hastalar HBO tedavisine adaydır.

Kronik yaralarının tedavisinde HBO’nun faydalı etkilerinin ortaya çıkması için en az 30 seans HBO tedavisi uygulanmalıdır.

Altı  hafta tedaviye rağmen enfeksiyonda gerileme, granülasyon dokusunda artış, iskemi bulgularının düzelme görülmediği hastalarda HBO tedavisine devam etmek gereksizdir.

Gangrene giden ayakta demarkasyon hattı oluşana kadar HBO tedavisi uygulanmalıdır.

Demarkasyon hattına göre amputasyon yapılarak amputasyon güdüğü sütüre edilmeden açık bırakılmalı, yara bakımı ve HBO tedavisine postop devam edilmelidir.

Yeterli granülasyon dokusu oluştuğunda greft yada flep yönünden değerlendirilmelidir.''

 

 

 

 

 

 

 

Hiperbarik oksijen tedavisi nerelere uygulanır?
''Hiperbarik oksijen tedavisi Özel basınç odalarında uygulanan “yüzde 100 oksijen”, diyabete bağlı ayak yaralarından otizme, karbon monoksit zehirlenmesinden beyin ödemine ve kemik iltihaplarına kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
    hiperbarik oksijen tedavisinin, diyabete bağlı ayak yaraları, dokuya ve enfeksiyonlara bağlı yaralar veya iyileşmeyen yaraların sağaltılmasında uygulanmaktadır.''

 
Sağlık Bakanlığı bu tedavi yöntemini nasıl belirler?
  T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 2001 tarihinde yayınlanan Hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili yönetmelikte aşağıdaki hastalıklar HBOT endikasyonu olarak bildirilmiştir.

· Dekompresyon hastalığı (vurgun)

· Hava ve gaz embolisi

· Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu,

· Gazlı gangren

· Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya)

· Crush yaralanmaları, kompartman sendromu    ve diğer akut travmatik iskemiler.

· Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar     (diyabetik ve non-diyabetik)

· Kronik refrakter osteomiyelit

· Aşırı kan kaybı

· Radyasyon nekrozları

· Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri

· Termal yanıklar

· Beyin absesi

· Anoksik ensefalopati

· Ani işitme kaybı

· Retinal Arter oklüzyonu

· Kafa kemikleri, sternum ve vertebra  akut osteomyelitler


Tedavinizin yan etkileri varmıdır ?
 Orta kulak barotravmasına bağlı kulak ağrısı yada kulak zarı perforasyonu

Barotravmaya bağlı kranial sinüs ağrısı, dişlerde ağrı nadiren görülebilir

Claustrophobia

Revesibl myopi

Seansların çok tekrar edilmesine bağlı bazı hastalarda reversibl trakeabronşial semptomlar ; (Substernal yanma hissi, Öksürük, Pulmoner fonksiyonlarda reversibl azalma)

Kontrendikasyonlar

    Göğüs tüpü yerleştirilerek tedavi edilmemiş pnömotoraks olgularında HBO tedavisi kesinlikle kontrendikedir.

Relatif Kontrendikasyonlar

Malignite

Gebelik

ÜSYE

KOAH

Asemptomatik Pulmoner lezyon

Klostrofobi

 

      HBO tedavisi ne zaman ve hangi hastalara yapılmalı?

''Kronik yaralarda hastaya ait altta yatan sistemik hastalığın düzeltilmesi (diyabetik hastada kan şekeri regülâsyonu…) ve enfekte yaraya uygun antibiyotik başlanması.

Uygun lokal bakıma rağmen iyileşmeyen yaralar HBO tedavisine adaydır.

Periferik iskemisi olan hastalarda ilk tercih vasküler rekonstrüksiyondur.

Vasküler rekonstruksiyon yapılamayan veya vasküler rekonstruksiyona rağmen iskeminin devam ettiği hastalar HBO tedavisine adaydır.

Kronik yaralarının tedavisinde HBO’nun faydalı etkilerinin ortaya çıkması için en az 30 seans HBO tedavisi uygulanmalıdır.

Altı  hafta tedaviye rağmen enfeksiyonda gerileme, granülasyon dokusunda artış, iskemi bulgularının düzelme görülmediği hastalarda HBO tedavisine devam etmek gereksizdir.

Gangrene giden ayakta demarkasyon hattı oluşana kadar HBO tedavisi uygulanmalıdır.

Demarkasyon hattına göre amputasyon yapılarak amputasyon güdüğü sütüre edilmeden açık bırakılmalı, yara bakımı ve HBO tedavisine postop devam edilmelidir.

Yeterli granülasyon dokusu oluştuğunda greft yada flep yönünden değerlendirilmelidir.''

 

 

 

 

 

 

 

738 kez okundu
Diğer Sağlık Haberleri
Aktif Ziyaretçi: 2 Bugün Gelen: 151 Dün Gelen: 598 Toplam Ziyaretçi: 411542